Link

lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Lên Tiếng Của Thư Viện Hoa Sen:

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

Thư Mục Các trang Web Khác

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Phật ngôn:

Chư Pháp Tùng Duyên Sanh 
Diệt Tùng Nhân Duyên Diệt
Ngã Phật Đại Sa Môn
Thường Tác Như Thị Thuyết !

hoa sen việt nam, hoa sen, hoasen, hoasen vn, quân sử, quân sử việt nam, quân sự việt nam, lịch sử việt namthe 14th dalai lama, đức đạt lai lạt ma thứ 14

Trúc-Lâm Yên-Tử Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam (ảnh bên trái); Đức Đạt-Lai Lạt-Ma Thứ 14 (ảnh bên phải), The 14th Dalai Lama, vị lãnh-đạo tinh-thần tối cao của người dân và Phật-Giáo Tây-Tạng.

 

 

***

* Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam Trúc-Lâm Yên-Tử tôn trọng sự thật lịch-sử và phổ biến lịch-sử của sự thật *

* Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam Trúc-Lâm Yên-Tử chủ trương hoằng dương chánh pháp, tích cực bài trừ mê tín dị đoan *

* Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam Trúc-Lâm Yên-Tử chủ trương đọc, nghiên cứu và biên khảo lịch-sử Việt-Nam và lịch-sử Phật Giáo Việt-Nam bằng chơn tâm chứ không bằng vọng tâm, vọng thức.

* Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam Trúc-Lâm Yên-Tử chủ trương đối thoại ôn hòa để tìm đồng thuận trên sự nhận thức về lịch sử dân tộc và lịch sử Phật giáo Việt Nam.

* Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam Trúc-Lâm Yên-Tử Chủ trương hòa đồng và bao dung tôn giáo.

général nguyễn văn hiếu

40 năm quốc hận 30-04-1975_30-04-2015, tưởng-niệm, vinh-danh đại tướng quân Nguyễn-văn-Hiếu 

***

Sự Thật Lịch Sử, Phật Giáo Mới Nhất 

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 148) Hội sử-học Việt-Nam lên tiếng yêu cầu ban tiếng Việt đài VOA điều chỉnh những thông tin sai lầm về hải quân trung tá Nguỵ-văn-Thà và 74 tử-sĩ Hoàng-sa của Việt-Nam Cộng-Hòa

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 147) Hội sử-học Việt-Nam nhận định về Hội nhà báo độc lập Việt-Nam_Phạm chí Dũng xây dựng Luật Biểu tình

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 146) Hội sử-học Việt-Nam tuyên cáo 40 năm quốc hận 30-04-1975_30-04-2015

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 145) 41 năm trận chiến Hoàng Sa, ai nhớ ai quên?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 144) Hội Sử Học Việt-Nam vinh danh 75 tử sĩ Hoàng Sa Hải quân Việt-Nam Cộng-Hòa là Anh-hùng dân-tộc Việt Nam_Danh-nhân quân-sự Việt-Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 143) cộng sản Việt-Nam đang ‘dâng’ nền kinh tế nước nhà cho Trung cộng?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 142) Trung cộng đòi sử dụng trực tiếp tiền Nhân dân Tệ trên lãnh thổ Việt Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 141) Hội Sử-Học Việt-Nam phản đối viện Khổng Tử thiết lập ở đại học Hà Nội, Việt-Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 140) Toàn trị Việt cộng đang trên đường phát xít hóa

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 139) Chào năm mới 2015 đang về ! Kính lạy Đức Ngô Vương !

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 138) Hội Sử-Học Việt-Nam phản đối dự luật công nhận 30/4 là Ngày Hành Trình Đến Tự Do do TNS Ngô Thanh Hải_Gia Nã Đại đề xướng

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 137) Trần-Minh-Công: Đọc “Biến Động Miền Trung” của Tác giả Liên Thành

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 136) Vận Động Cách Mạng Dân Tộc

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 29) Chuyện dài "Nhân dân tự vệ"

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 28) Việt cộng tổng đánh phá Hải Ngoại hay giẫy chết ?

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 27) Vị thế” của báo Người Việt và SBTN

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 135) Tầm vóc lịch sử của Tổng Thống Ngô Đình Diệm

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 26) Bản Nhận Định của Tịnh Ngọc, Trưởng Khối Kỹ Thuật UBTTTADCSVN, về Ba Tổ Chức của Cục Tình Báo Chiến Lược Cộng Sản Việt Nam tại Quốc Nội và Hải Ngoại hiện nay

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 24) Trường Nhục Ca Mua Giải Bán Danh – Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 23) Anh Chàng Ngô Kỷ Này Hay Đấy

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 22) Đài THVN - Hoa Thịnh Đốn Phỏng vấn Liên Thành về Điếu Cày dưới lăng kính Tình Báo Chính Trị

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 21) Tôi Gần Như Thất Vọng Về Anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 20) Buổi Hội Luận Hôm 21 Tháng 11, 2014 Về Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 19) Bản Lên Tiếng của Tịnh Ngọc, Trưởng Khối Kỹ Thuật của UBTTTADCSVN, về Nhân Vật Điếu Cày Nguyễn-văn-Hải

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 134) Lễ hội Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa 26 tháng 10, 2014 và Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Boston, Massachusetts

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 133) Ngô Đình Diệm và kinh nghiệm tắm máu

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 132) Việt Cộng Phá Tan Phật Giáo Việt Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 131) Đối Địch Và Thọ Địch

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 130) Đừng Để Ánh Sáng Ảo Của « Đèn Cù » Che Quyền Người Dân Lật Đổ Bạo Quyền?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 129) Thất Bại Triển Lãm Cải Cách Ruộng Đất, Việt Gian - Việt Cộng Tấn Công Cờ Vàng - Người Việt Quốc Gia

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 128) Thư lên tiếng về việc vu khống Hòa thượng Thích Viên Lý

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 127) Kế Hoạch Cho Ngày Tàn Của Phật Giáo

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 126) Có Nên Cần Rà Xét Lại Tất Cả Các Bài Hát Từ Thời Miền Nam Cộng Hòa?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 125) Có Phải Là : Chính Thể Việt Nam Cộng Hòa Đã Chết?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 124) Cải cách ruộng đất !

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 123) Bách Việt Trong Lòng Dân-Tộc Việt-Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 122) Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa sẽ phá hủy ngôi Già lam lớn nhất thế giới

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 121) Đảng CSVN Gây Rối Trật Tự Công Cộng Đẩy Dân Tộc Việt Nam Vào Vòng Nô Lệ Giặc Tầu Kể Từ Ngày 02-09-1945

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 120) Đảng cộng sản Việt Nam gây rối trật tự công cộng vi phạm điều 245 Bộ Luật hình sự.

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 119) Bài Phân Tích và Nhận Định của Bác Sĩ Nguyễn Đức Liên về Tác phẩm "Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc?"

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 118) Vụ Quách Thị Trang

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 18) Ôm Bụng Mà Cười Cho Cái Băng Clip Ngô Kỷ- Vũ Chung Phần 2

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 17) Đôi Điều Nhận Xét Khi Xem Băng Clip Vũ Chung – Ngô Kỷ Phần 1

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 117) Tăng Sĩ Gương-Mẫu

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 116) Lời Kêu Gọi Hòa Thượng Thích Viên Lý Viện Chủ Chùa Điều Ngự Chuyển Quỹ Xây Chùa Sang Quỹ Bảo-Trợ Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 115) Thư Phản Đối Hòa Thượng Thích Viên Lý_Viên Huy Chùa Điều Ngự Dùng Hình Phật Để Bán Vé Số

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 114) Tội ác của đảng Cộng sản đối với thương binh VNCH ở Tổng Y Viện Cộng Hòa.

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 113) Đàng sau chiến lược của Mỹ

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 16) Thư Ngỏ - Kính gửi: Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ Miền Nam California

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 15) Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh kỳ 8 dẹp hình Việt gian Nguyễn Ngọc Ngạn, nhưng Ngô Kỷ vẫn tiếp tục chống

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 112) Thích Minh-Châu Là Ai?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 111) Thích Minh-Châu: Khi chính trị xâm nhập vào tôn giáo: Hành tung bí ẩn của một nhà sư (Bài 4)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 110) Thích Minh-Châu: Khi chính trị xâm nhập vào tôn giáo: Hành tung bí ẩn của một nhà sư (Bài 3)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 109) Thích Minh-Châu: Khi chính trị xâm nhập vào tôn giáo: Hành tung bí ẩn của một nhà sư (Bài 2)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 108) Thích Minh-Châu: Khi chính trị xâm nhập vào tôn giáo: Hành tung bí ẩn của một nhà sư (Bài 1)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 107) (Bài 1) - Huế - Địa Ngục Trần Gian Có Thật

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 14) Lời Kêu Gọi Hỗ Trợ Chống Cờ Máu 2/9 và lên án VC tuyên truyền trên kênh 28.4

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 13) Bức Tâm Thư Của Những Phật Tử Chân Chính Chùa Bảo Phước

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 12) Thư Viện Hoa Sen: Về Việc Nhiễu Loạn Thông Tin

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 106) Vận-Động Thay Đổi Tương Quan Lực Lượng

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 105) Một Thủa Vàng Son Của Nền Túc Cầu Việt-Nam Cộng-Hòa

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 104) Giai Đoạn 1966: Khởi Loạn. Bàn Thờ Phật Xuống Đường

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 103) Lòng thù hận Thiên Chúa Giáo

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 102) Thực trạng Việt Nam: Vấn đề và Giải pháp

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 101) Formosa Hà Tĩnh đã trở thành đặc khu của Trung cộng?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 100) Diễn Biến Thảm Kịch Đám Phản Quốc Sát Hại Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô-đình-Diệm Và Ông Cố Vấn Ngô-đình-Nhu

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 99) Siêu Quyền Lực Thế Giới Chia 5 Trung Cộng?

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 11) Cờ Máu tràn ngập, vào xem ngay Tivi kênh 28.4 tại Bắc California

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 10) Thư Kính Bạch Thượng Tọa Thích Viên Dung, Chùa Bảo Phước

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 98) Thư của Tác giả Liên Thành trả lời cựu Trung Tá Nguyễn Mộng Hùng

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 97) Bắc Thuộc Ngàn Năm? Không Bao Giờ Tái Diễn!

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 96) Đôi Lời Về Mật Ước Bán Nước Thành Đô

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 9) Phẫn-nộ Và Thất Vọng Về Ban Tổ Chức "Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt-Nam Cộng-Hòa Kỳ 8"

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 8a) Nguyễn Ngọc Ngạn Là Ai?

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 8) Cộng Đồng cần lên tiếng "Cám Ơn Anh" dung dưỡng Nguyễn Ngọc Ngạn

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 95) Chuyện 60 năm vẫn còn xạo!

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 94) Tuyên Cáo Phản Đối Hán Gian Nguyễn-tấn-Dũng Âm Mưu Diệt Chủng Văn Hóa Sử Việt-Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 93) Thư Mời và Chương Trình Lễ Tưởng Niệm 51 Năm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Cố Vấn Ngô Đình Nhu và những Quân Dân Chính Việt Nam Cộng Hòa đã Vị Quốc Vong Thân, 1-11-2014

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 6) Thượng Tọa Thích Viên Dung bị vu khống từ một lá thư nặc danh

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 92) Địa Đạo Củ Chi

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 91) Xin góp bàn tay cứu nước: Trưng cầu Dân ý

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 90) Xin vui lòng tiếp tay ghi tên thưa Cộng sản Việt Nam ra các tòa án quốc tế

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 89) Buổi Hội Thảo v/v Trung Cộng lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam - Người Việt hải ngoại có thể làm gì?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 88) Đại Họa Diệt Vong Việt Nam Gần Kề, Qua Sự Khủng Bố Của Trung Cộng, Từ Các Đập Thủy Điện

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 87) Đây! Huỳnh Tấn Mẫm

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 86) Câu chuyện về sự nhân hậu của Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lãng quên nếu Đức Dalai Lama không tiết lộ

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 85) Khi Quảng Độ Và PGVNTN Muốn Ngồi Trên Đầu Nhà Nguyễn

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 84) BẢN LÊN TIẾNG CHÍNH THỨC VỀ BỨC "KHẨN THƯ BÁO ĐỘNG" CỦA TÁC GIẢ NGỌC PHƯƠNG NAM ĐÃ GIẢ MẠO HOÀNG TỘC NHÀ NGUYỄN

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 83) Trên thế giới, Quân Đội nào chiến đấu giỏi?

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 5) Những Kẻ Bán Linh Hồn Cho Quỷ

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 82) Lời Kêu Gọi Trì Tụng Thần Chú Đại Bi Để Giải Trừ Hai Chế Độ Trung Cộng Và Việt Cộng

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 81) Âm Mưu của Trung Cộng Xác Nhận Chủ Quyền trên toàn Biển Đông qua giàn khoan HD 981

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 80) Bản Lên Tiếng Thứ 52_Phản Đối Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Quyên Tiền Xây Chùa Trong Cơn Quốc Nạn

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 79) Thư Của Liên-Thành Nguyên Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy CSQG/Thừa-Thiên Huế Gởi Thích Quảng Độ Và Việt Gian Võ-văn-Ái

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 78) Bản Lên tiếng Thứ 60_Biển Đông Đã Bị Việt Cộng Bán Sạch Cho Trung Cộng, Người Việt Chúng Ta Cần Phải Làm Gì?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 77) Bản Lên tiếng Thứ  59_Hồ chí Minh Và đảng Cộng Sản Việt Nam Đã Bán Sạch Biển Đông Cho Trung Cộng  Từ Hơn 50 Năm Qua!

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 76) Tại Sao Cần Phải Noi Gương Những Nhà Lãnh Đạo Họ Ngô

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 75) Vua Quang Trung với Hoàng Sa, Trường Sa

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 74) Tổng Thống Ngô Đình Diệm: Người đã lưu dấu bước chân lịch sử trên đảo Hoàng Sa

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 73) Nhận Định Việc Trung Cộng Đem Giàn Khoan Dầu Khổng Lồ Vào Gần Đảo Lý Sơn Của Việt-Nam Và Tình Hình Chính Trị Tổng Quát

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 72)Vesak Và Biển Đông

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần Thứ 4) Gửi Cù huy Hà Vũ (Các bài 1, 2, 3, 4)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 71) Giá Trị Cuộc Sống Con Người Theo Văn Hóa Việt Qua 9 Truyền Kỳ

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 70) Nhớ Lại Cuộc Thảm Sát Thanh Bồ-Đức Lợi, Đà Nẵng: 24-8-1964 (bài 1 và 2)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 69) Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 1 và 2

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 68) Đại Tướng Nguyễn-văn-Hiếu: Số Phận Nghiệt Ngã Của Một Người Chiến Sĩ Quốc Gia Chân Chính

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 67) HT Thích Tâm Châu: Người mang tơi chữa lửa!

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 66) VIDEO BUỔI HỘI LUẬN THÍCH TRÍ QUANG, THẦN TƯỢNG HAY TỘI ĐỒ DÂN TỘC TẠI SAN JOSE, CALI, NGÀY THỨ BẢY 5-4-2014

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 65) Việt Nam Là Nước Giam Giữ Tù Chính Trị Nhiều Nhất Trên Thế Giới

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 64) Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc nhưng không đồng hành với cộng sản

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 63) Phật giáo Việt Nam hộ quốc an dân luôn đồng hành cùng dân tộc nhưng không đồng hành với cộng sản

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 62) Tưởng Niệm 30-04, Tưởng-Niệm Và Vinh-Danh Đại Tướng QLVNCH Nguyễn-văn-Hiếu Thiên-tài quân-sự Việt-Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 61) Ngày Quân Lực 26-10 Và Ngày Quân Lực 19-06

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 60) Về Nhạc Của Việt Cộng Nằm Vùng Trịnh-công-Sơn

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 59) CỘNG SẢN NẰM VÙNG Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn" - (Liên Thành)

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 3) Thư Cảnh-Cáo VC đội lốt “chống Cộng” nhắm triệt hạ người Việt QG ở hải-ngoại

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 58) - Đi vào con đường cùng

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 2) Nguyên Hà: Chuyện Chưa Ai Biết Kỳ 7- Thích Chánh Lạc trở lại vành móng ngựa

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 57) Nhìn Người Và Dùng Người Của Thiên Tài Quân Sự Việt Nam Quang Trung Nguyễn-Huệ

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 56) Thông báo sách Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc sẽ bắt đầu phân phối đợt 1 vào ngày 5/2/2014

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 55) Huế Đòi Nợ - (Liên Thành)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 54) Tăng thống Thích Quảng Độ Và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Chính Thức Gia Nhập Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh Của Bạo Quyền Việt Cộng

- Pháp Luân Công | Học Viên Pháp Luân Công Tấn Công Lăng Hồ Tặc

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 53) Phan-văn-Phước | Chữ TẾT trong Tiếng Mẹ Đẻ tạo âm hưởng và gợi hình

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 1) Lu-Hà | Nhận Xét Về Hùng Ca Sử Việt: “Thề Không Phản Bội Quê Hương “

- Lu-Hà | Chùm Thơ Tiếng Chuông Vọng

- Phan-văn-Phước | Ý Xuân Đẹp Nhất Cõi Đời

- Nguyễn-Nhơn | Ngày Xuân Nói Chuyện Văn Thơ

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 52) Đặng-huy-Văn | Bởi Còn Đây Nỗi Đau Tết Mậu-Thân !

- Ý Nga | "Téo Tẻo Teo" Bán Máu Nuôi "Béo Bẻo Beo"

- Pháp Luân Công | Tôi Đi Trẩy Hội

- Pháp Luân Công | Lời Hiệu Triệu

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 51) Ý-Thức-Hệ Dân-Tộc Trong Ngày Tết Việt-Nam 

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 50) Tết Nguyên Đán...Có Từ Đâu?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 49) Tết Ngày Xưa

- Đặng-quang-Chính | Chúc tết Mừng Xuân

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 48) Ai Nợ Huế? - (Liên-Thành)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 47) Huế Nợ Ai? - (Liên-Thành)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 46) Lê Văn Hảo, Thích Đôn Hậu, Hoàng Phủ Ngọc Tường, và Nguyễn Đắc Xuân, 4 nhân vật chịu trách nhiệm trước lịch sử và Tòa Án Quốc Tế về Tội Ác Chiến Tranh và Tội Ác Diệt Chủng - (Liên Thành)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 45) Thư Gởi "Nhà Huế Học" Nguyễn Đắc Xuân - (Bằng-Phong Đặng-văn-Âu)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 44) Thư gởi Thầy Hoàng Phủ Ngọc Tường và Thư gởi Tên Tội Phạm Diệt Chủng Hoàng Phủ Ngọc Tường - (Liên Thành)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 43) Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tư Lệnh CSQG/VNCH với Sài Gòn và Huế trong Mậu Thân 1968 và Vụ Xử Bắn Tên Đặc Công Cộng sản Bảy Lốp - (Liên Thành)

- Khẩn: Tuần Lễ Kháng Nghị chống CSVN trong Ủy Ban Nhân Quyền LHQ

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 41) Tôn Vinh Anh-Hùng Ngụy-văn-Thà Là Thập Nhất Đại Thần Tướng Việt-Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 40) Phim Tài Liệu Thảm Sát Ở Huế Mậu Thân 1968

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 39) Diễn Tiến Cuộc Thảm Sát Đồng Bào Vô Tội Tại Huế Vào Tết Mậu Thân 1968 Và Cuộc Thẩm Cung Của Thiếu Tá Liên-Thành Với Tên Trung tá Điệp Viên Cộng Sản Hoàng-kim-Loan - (Liên-Thành)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 38) Huế - 46 Tội Ác Diệt Chủng Của Băng Đảng Hồ Chí Minh - (Tịnh-Ngọc, KKT)

- Những Sự Thật Lịch Sử Cần Phải Biết (Phần Thứ 33) Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc sẽ ra mắt Quý độc giả tại Orange County vào dịp Tết Giáp Ngọ 2014

@ @ @

 

Trúc-Lâm Yên-Tử @  Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter