lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Lên Tiếng Của Thư Viện Hoa Sen:

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN; )

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

 

 

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa Qua Hình Ảnh

Tự-Điển Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam

Chuyên-mục Tự-Điển Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam được thành lập nhằm vinh-danh những anh-hùng, anh-thư đã dầy ân đức đối với đất nước và dân-tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại nhân dịp Giổ Tổ Hùng Vương Việt lịch 4893 cũng như kỷ-niệm lần thứ 59 Quốc Khánh 26-10.   

Bình-Tây Đại Nguyên-Soái Trương-Công-Định

anh hùng trương công định  

Lâm Thu Hà

Dù cho phật ý triều đình
Anh hùng cứu quốc quên mình vì dân
Trương Công Định đấng anh hùng Nam quốc
Đất Gò Công xây trại giết quân thù


Chống triều đình nhu nhược khiếp thực dân
Thân trai nguyện vì nhân dân cứu nước
Tự xưng tước là Bình Tây Nguyên Soái
Thống lĩnh quân dẹp giặc Pháp tràn qua


Đời can trường cho danh tiếng bay xa
Giặc khiếp sợ khi nghe danh Công Định
Cùng Trung Trực bày mưu nên việc lớn
Ai ngờ đâu Công Tấn dạ tà gian


Đã đớn hèn nhận hối lộ thực dân
Ông nổi giận đòi Tấn dâng thủ cấp
Nhờ có kẻ van xin tay gươm hạ
Một bạt tay là cảnh cáo về sau


Làm kẻ gian uất hận đến hờn căm
Bỏ hàng ngũ đi đầu quân cho giặc
Nắm thời cơ cầu chờ bắt được ông
Nhưng thất bại chúng kinh hồn bạt vía


Trương Công Định cho người tìm Công Tấn
Nếu gặp thì phải giết chết không tha
Ai ngờ rằng nhiều kẻ bỏ rơi ông
Đầu quân Pháp hầu mong chờ chỉ điểm


Rồi cuộc họp dưới “vòm trời lá tối”
Bị lộ ra địch kiềm hãm bao vây
Chúng vui mừng sắm thuyền súng vào Nam
Chặn thủy bộ với muôn ngàn binh lính


Còn Công Tấn chắn giữ nhà Công Định
Bắt vợ con và gia quyến làm tin
Không nhục chí ông kiên cường chiến đấu
Có ngờ đâu đạn bắn lạc vào lưng


Xương sống gãy, máu tuôn, ông bất động
Chỉ chực chờ với cái chết kề bên
Giặc sung sướng hãm vây ông tứ phía
Ông thách rằng “khó lòng bắt được ta”


Rồi tuốt kiếm hy sinh trong oanh liệt
Cái chết ấy đã trở nên bất diệt
Chúng căm thù phơi xác mấy ngày đêm
Cho bỏ ghét kẻ chống trời lập quốc


Đời anh hùng ngược xuôi cùng Nam Bắc
Lập chiến công hiển hách đã lìa đời
Vợ của người lén giấu xác đem chôn
Nhưng bia mộ đừng hòng mong khắc chữ


Chúng đập phá rạch nát tên văn tự
Rằng chúng còn thì bia mộ không tồn
Và trốn mất khi chiến tranh kết thúc


Vì báo quốc hy sinh cho xã tắc
Tổ quốc lập đền, thờ phụng đến ngàn sau
Quyết một lòng gìn giữ lấy non sông
Để không phụ ơn người Trương Công Định

 

Trúc-Lâm Yên-Tử @  Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

pay per click advertising

Thông Báo: Trang nhà Trúc-Lâm Yên-Tử_Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam nhận đăng quảng cáo cho các cơ sở thương mại. Rất mong đón nhận sự ủng hộ của quý độc giả ở khắp mọi nơi. Đa tạ. Xin vui lòng liên lạc qua email truclamyentu@truclamyentu.info để biết thêm chi tiết. We add your banner or small texted-based on our website, please contact us at truclamyentu@truclamyentu.info. Thanks

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter