lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Lên Tiếng Của Thư Viện Hoa Sen:

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

 

 

Tự-Điển Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam

Chuyên-mục Tự-Điển Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam được thành lập nhằm vinh-danh những anh-hùng, anh-thư đã dầy ân đức đối với đất nước và dân-tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại nhân dịp Giổ Tổ Hùng Vương Việt lịch 4893 cũng như kỷ-niệm lần thứ 59 Quốc Khánh 26-10.   

Lịch-Sử Đức Vua Trần-Nhân-Tông

-Tinh-anh và tổng-lực của tộc Việt-

Vua Trần Nhân Tông

Mục Lục:

Duyên khởi

Chương Một - Hành trạng

Chương Hai - Đức Trần Nhân Tông và cuộc kháng Nguyên lần thứ nhất 1285

Chương Ba - Chiến lược phòng thủ diện địa

Chương Bốn - Kế sách rút lui và phòng thủ chiến lược

Chương Năm - Trì Hoãn Chiến

Chương Sáu - Tổng phản công khôi-phục giang-sơn

Chương Bảy - Củng cố nội trị sau cuộc chiến

Chương Tám - Cuộc chiến vệ quốc lần thứ ba 1288

Chương Chín - Chiến thắng sông Bạch Đằng, chiến tích lẫy lừng thiên niên kỷ

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên khảo

(Quốc Lịch 4882, Phật Lịch 2546, ngày 16 tháng tư năm Quý Mùi tức 16/05/2003 dương lịch) 

Duyên khởi

Non sông Ðại Việt được hình thành cách đây 4882 năm lịch sử. Ðể bảo vệ giống nòi, tổ tiên của chúng ta đã không ngừng chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lăng phương Bắc.

Trong suốt chiều dài đấu tranh dựng nước và giữ nước, đất nước đã sản sinh không biết bao nhiêu bậc anh hùng hào kiệt cũng như liệt nữ anh thư làm sáng danh giòng giống Lạc Hồng bên bờ Thái Bình xanh biếc màu hy vọng và thái hòa. Những bậc anh hùng, anh thư của chúng ta vào thời xưa như Trưng Nữ Vương, Triệu Trinh Nương, Mai-Hắc-Ðế, Ðinh-Tiên-Hoàng, Ngô-Quyền, Lý-Thường-Kiệt, Trần-Thái-Tông, Trần-Nhân-Tông, Trần-Hưng-Ðạo, Lê-Lợi, Nguyễn-Trải, Nguyễn-Huệ, Thủ-Khoa-Huân, Ðinh-Công-Tráng v.v...và ngày nay là các vị Nguyễn-Văn-Hiếu, Nguyễn-Khoa-Nam, Lê-Văn-Hưng, Phạm-Văn-Phú, Lê-Nguyên-Vỹ, Trần-Văn-Hai, Hồ-Ngọc-Cẩn, Đặng-Phương-Thành, Trần-Văn-Bá và còn rất nhiều những bậc anh hùng liệt nữ đã đóng góp xương máu cho sự tồn tại của giống nòi mà danh tánh cũng như sự nghiệp khó lòng trình bày được đầy đủ trong một hoặc hai bài viết.

Do đó để tưởng niệm ơn đức của tiền nhân, chúng tôi mạo muội trong phạm vi giới hạn của quyển sách này, mạn phép trình bày hành trạng (tiểu sử) cũng như tư tưởng của một bậc anh hùng dân tộc đã hai lần lãnh đạo quân dân Ðại Việt đánh bại quân Mông-cổ xâm lược vào các năm 1285 và 1288, vị đó không ai khác hơn là Đức Vua Trần-Nhân-Tông.

Mục Lục:

Duyên khởi

Chương Một - Hành trạng

Chương Hai - Đức Trần Nhân Tông và cuộc kháng Nguyên lần thứ nhất 1285

Chương Ba - Chiến lược phòng thủ diện địa

Chương Bốn - Kế sách rút lui và phòng thủ chiến lược

Chương Năm - Trì Hoãn Chiến

Chương Sáu - Tổng phản công khôi-phục giang-sơn

Chương Bảy - Củng cố nội trị sau cuộc chiến

Chương Tám - Cuộc chiến vệ quốc lần thứ ba 1288

Chương Chín - Chiến thắng sông Bạch Đằng, chiến tích lẫy lừng thiên niên kỷ

 

Trúc-Lâm Yên-Tử @  Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter