lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Lên Tiếng Của Thư Viện Hoa Sen:

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN; )

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

 

 

 

Tự-Điển Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam

Thần Việt Điện 2010 

Chuyên-mục Tự-Điển Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam được thành lập nhằm vinh-danh những anh-hùng, anh-thư đã dầy ân đức đối với đất nước và dân-tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại nhân dịp Giổ Tổ Hùng Vương Việt lịch 4893 cũng như kỷ-niệm lần thứ 59 Quốc Khánh 26-10.   

Anh-Hùng Kháng-Chiến Trần-Thiện-Khải

Trần Thiện Khải

Di ảnh anh-hùng Trần-Thiện-Khải 1949-1987

Sinh tại Phan Rang 1949

1973 Tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Hải Quân QLVNCH Nha Trang, Khoá 24 - Đệ Nhị Song Ngư; Cấp bậc sau cùng : Thiếu Uý

1975 Tỵ nạn tại Hoa Kỳ

1975 - 1979 Tốt Nghiệp Kỹ Sư Hóa Học - Đại Học Rhodes Island

1979 Gia nhập MTQGTNGPVN và về khu chiến

1981 - 1985 Đảm nhận các Trách Vụ: Ủy Viên Chính Trị cấp Quyết Đoàn / Kháng Đoàn

1986 - 1987 Ủy Viên Chính Trị Lực Lượng Võ Trang Kháng Chiến / MTQGTNGPVN

27/08/1987 Hy sinh trên đường đấu tranh giải phóng Việt Nam

Tác giả hai bài hát Bài Ca Đông TiếnTrăng Chiến Khu.

 

 

 

Trúc-Lâm Yên-Tử @  Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter