lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN; )

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Southeast Asia Sea

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

Thư Mục Các trang Web Khác

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, cờ việt nam bay, cờ việt nam tung bay, cờ vn bay

southeast asia sea, biển Đông Việt Nam, south china sea, biển nam trung hoa, tranh chấp biển đông

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

Ai là Phật tử lạ?!

HUY THAI " Tôi thấy Trần Trung Đạo giống với nhiều Phật tử lạ, như Bùi Liên 2 năm trước đây hay Nguyễn Nhơn gần đây."

Đâu có gì là lạ!
Hễ ai mà không vâng lời
Chức sắc cái gọi là
" Phật giáo " nhứt thống " Ấn Quang "
Thì đều là " Phật tử LẠ "
Bởi dzì chỉ có Phật giáo nhất thống ta
là Phật giáo chính thống
Còn ngoài ra là ngoại đạo, giả danh
Vì vậy mới có thứ " Phật giáo ĐỘC QUYỀN "
Và ăn theo là thứ " Phật tử ĐỘC QUYỀN "
Đạo Phật là đạo GIẢI THOÁT
Là Đạo từ bi, hỷ xả
Vậy mà chấp chặt vào MỘT HỆ THỐNG CỦA TA
Thì còn gì là Đạo Phật?!
Huống chi cái Phật giáo ấy
Đã góp phần không nhỏ
ĐÁNH SẬP NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA
Rước việt cộng vào tàn phá
Quê hương Miền Nam tơi tả
Dân tình khốn khổ đến ngày nay!
Trước khi là " con Phật "
Tôi là " con dân nước Việt "
Tôi có bổn phận với Đất nước và Dân tộc
Chống lại bất cứ ai, nhân danh cái gì
Như là " Đạo pháp - Dân tộc - Xã hội chủ nghĩa "
Đánh đồng Đạo Phật và Dân tộc
với thứ xã hội chủ nghĩa giết người
Phản nước hại dân
Tôi là con Phật hay không tự tâm mình biết
Bất kể là ai đó nhân danh cái gì
nói " lạ " hay quen

TRÁI TIM BỒ TÁT NUNG CHÁY KHÔNG?

Bạn QGHC của tôi meo lại bảo
Chiều buồn nhớ quê nhà
Lẫn thẩn nghĩ gần xa
Mới 70 tuổi chưa già
Mà xem ra lãng đãng
Không nhớ rõ hình luật
Tưới xăng, đốt chết người
Có bị tội cố sát hông?
Hai nữa là trái tim hữu cơ
bị nung với nhiệt độ cao
có tồn tại được không?
Thương bạn trẻ tôi giải đáp
Tôi năm nay 77 mà hãy còn thơ ngây
Thấy gì nói nấy, tới đâu thì tới
Theo hình luật nướng người
Thì ở tù rụt xương
Nhưng Phật Giáo "Nhất thống" Ấn Quang
Cũng có Tăng Thống, có Viện Hóa Đạo   
Có Đạo pháp nên lại khác
Nên đốt ai thì phong làm "Bồ Tát"
Tim bồ tát làm sao nung cháy được?!
Lửa Từ bi lẽ nào đốt chết người
Chỉ đốt cháy thân xác, còn lại là
Tinh anh bồ tát
Bộ bạn Nghĩa hổng nhớ Kiều sao?
" Thác là thể phách, còn là tinh anh "
Nếu không phải vậy
Huynh trưởng Đào Văn Bình của bạn
Làm sao đọc lời ca ngợi trước vong linh
ngài   là : " Ngọn lửa Thích Quảng Đức "
Thôi anh em mình Phật pháp hổng rành
Ai giỏi nói lý thì cứ để cho họ nói
Mình nghe cầu vui hay chua chát trối thây!

Nguyễn Nhơn

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter