lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN; )

Chết Bởi Trung Cộng

Những Sự Thật Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

 

 

Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Tem Thư Việt Nam

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1951

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu tập và biên khảo

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975; Những con Tem Không Răng Cưa Quý Hiếm của Việt-Nam Cộng-Hòa - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu khảo 

1/ Phong Cảnh Việt Nam

Thác Pongour Đà Lạt

thác Pongour Đà Lạt

Ngọ Môn Huế

Đặc tính: Loại tem thông thường. Giá tiền: 20 C-tím lợt, 2$-tím thẫm, 10$-đỏ tươi. Ảnh chụp Ngọ-Môn Huế do nhà Hélio-Vaugirard Paris thực hiện. Số lượng in: 20C- 400 ngàn, 2$-400 ngàn, 10$-400 ngàn. Phát hành ngày 16/08/1951. Dấu kỷ niệm: "Ngày Đầu tiên bán tem Việt-Nam toàn bộ" được đóng trên các thư tín xuất phát trong ngày 16/08/1951 tại các Bưu-Cục Hà-Nội, Hải-Phòng, và Sài-Gòn.

Tháp Rùa Hà Nội

tháp rùa Hà Nội

Đặc tính: Loại tem thông thường. Giá tiền: 30 C-xanh nước biển, 15$-nâu thẫm. Ảnh chụp Tháp Rùa Hà Nội do nhà Hélio-Vaugirard Paris thực hiện. Số lượng in: 30C- 1 triệu 500 ngàn, 15$-500 ngàn. Phát hành ngày 16/08/1951. Thu hồi ngày 30/12/1955 do Nghị Định số 55-022/NĐ-CC ngày 12/04/1955 của Bộ Giao-Thông Công Chánh và Bưu Điện. Dấu kỷ niệm: "Ngày Đầu tiên bán tem Việt-Nam toàn bộ" bằng Việt ngữ và Pháp ngữ tại các Bưu-Cục Hà-Nội, Hải-Phòng, và Sài-Gòn.

Đền Vua Hùng ở Sài Gòn

đền kỷ niệm Sài Gòn

2/ Cựu Hoàng Bảo Đại

Vua Bảo Đại

Đặc tính: Loại tem kỷ niệm. Kiểu A: 1$20-vàng xanh lợt, 30$-xanh nước biển. Kiểu B: 3P-xanh thẫm. Ảnh chụp Tháp Rùa Hà Nội do nhà Hélio-Vaugirard Paris thực hiện. Số lượng in: 1$20- 2 triệu, 3P-3 triệu 500 ngàn. Phát hành kiểu B ngày 6/06/1951 nhân dịp Lễ Thống Nhất (Hưng Quốc Khánh Niệm). Kiểu A ngày 23/10/1951 nhân dịp lễ Vạn Thọ của cựu hoàng Bảo Đại. Đề tài kiểu A chụp cựu hoàng mặc Âu phục,kiểu B cũng ảnh cựu hoàng mặc Âu phục nhưng thêm con rồng đang bay. Thu hồi ngày 30/12/1955 do Nghị Định số 55-022/NĐ-CC ngày 12/04/1955 của Bộ Giao-Thông Công Chánh và Bưu Điện. Dấu kỷ niệm: Nhật ấn kỷ niệm Lễ Vạn Thọ của cựu hoàng bằng Việt ngữ và Pháp ngữ.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter