lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN; )

Chết Bởi Trung Cộng

Những Sự Thật Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

 

 

Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Tem Thư Việt Nam

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1954

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu tập và biên khảo

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975; Những con Tem Không Răng Cưa Quý Hiếm của Việt-Nam Cộng-Hòa - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu khảo 

1/Hoàng Tử Bảo Long

tem bảo long, đông cung thái tử bảo long, hoàng tử bảo long

Đặc tính: Loại tem kỷ niệm. Giá tiền, số lượng in: 40C-xanh da trời xanh lá cây(3 triệu), 70C-nâu đỏ thẫm(3 triệu), 80C-nâu tím(3 triệu), 90C-xanh thẫm(1 triệu), 20$-đỏ thẫm(2 triệu), 50$-vàng thẫm(2 triệu), 100$-tím(1triệu). Do nhà in tem thư đại lộ Brune Paris thực hiện. Phát hành ngày 15/06/1954. Đề tài kiểu A chụp Hoàng tử Bảo Long mặc Quốc phục Đông Cung Thái tử (các giá tiền 40C, 80C và 100$). Đề tài kiểu B chụp Hoàng tử Bảo Long mặc quân phục đại tá danh dự Ngự-Lâm-Quân đeo kiếm (các giá tiền 90C, 20$ v à 50$). Thu hồi ngày 30/12/1955 do Nghị Định số 55-022/NĐ-CC ngày 12/04/1955 của Bộ Giao-Thông Công Chánh và Bưu Điện. Dấu kỷ niệm: Tại Chánh-Thâu Cục Sài Gòn có dấu Sài Gòn -Philatélie (Sài Gòn Bưu Hoa) dùng làm nhật ấn "Ngày Đầu Tiên"

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter