lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN; )

Chết Bởi Trung Cộng

Những Sự Thật Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

 

 

Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Tem Thư Việt Nam

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1955

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu tập và biên khảo

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975; Những con Tem Không Răng Cưa Quý Hiếm của Việt-Nam Cộng-Hòa - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu khảo 

1/ Tem phạt Con Rồng

tem phạt con rồng

 

Tem phạt con rồng phát hành ngày 06/06/1955. Loại 2 $ kích thước 20x24, số lượng 1 triệu; Loại 3$, 5$, 10$, 20$, 30$, 100$ cùng kích thước và số lượng phát hành. Răng cưa có 13 cái. Do nhà Helio-Vaugirad, Paris, Pháp ấn hành.

2/ Con Rùa

tem con rùa, bưu hoa việt nam cộng hòa

tem con rùa, rùa thần

tem con rùa

Giá tiền 0$30-nâu; 0$50-xanh; 1$50-tím. Họa-sĩ Nguyễn Thanh Thu vẽ.. Do nhà in tem thơ đại lộ Brune, Paris  thực hiện bằng kỷ thuật chạm nổi. Số lượng in: 0$30-3 triệu, 0$50-3 triệu, 1$50-6 triệu. Phát hành ngày 20/07/1955 nhân khánh-thành. Triển lãm đệ nhất chu-niên Chính-phủ Ngô Đình Diệm. Đề tài: Con Quy trên mặt nước, trên mai có sách Lạc-Thư.. Dấu kỷ niệm: Dấu kỷ-niệm tại Chánh Thâu-Cục Bưu-điện Sài Gòn bằng Việt-ngữ và Pháp-ngữ tại Sài Gòn

3/ Di Cư

tem tho viet nam, tem di cư, tem thơ việt nam

Giá tiền 0$70- đỏ; 0$50-nâu thẫm; 10$-xanh đen; 20$-nâu vàng; 35$-xanh nước biển; 100$-xanh tím nâu vàng. Họa-sĩ Trần-Kim-Hùng vẽ. Do nhà in tem thơ đại lộ Brune, Paris  thực hiện bằng kỷ thuật chạm nổi. Số lượng in: 0$50-500 ngàn, 0$80-500 ngàn, 10$-200 ngàn, 20$-200 ngàn, 35$-500 ngàn, 100$-100 ngàn. Phát hành ngày 11/10/1955 nhân dịp kỷ-niệm "Đệ-nhất Chu-niên Di-cư của đồng bào Bắc và Bắc Trung Việt". Đề tài: Một đoàn người di-cư, vượt trùng dương trên một chiếc bè mỏng-manh, bập bềnh sóng nước, xa xa vừng thái dương tỏa sáng, báo hiệu miền Nam, nguồn hy vọng của họ. Dấu đặc biệt: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" bằng Việt ngữ, và Pháp ngữ tại Chánh Thâu-Cục Bưu-Điện Sài Gòn; b) Dấu kỷ-niệm hình chữ-nhật được đóng tại Bưu-cục Sài Gòn bằng ba thứ tiếng: Việt, Anh và Pháp. VIỆT: Một triệu dân di-cư: Thắng lợi rực-rỡ của Thế-giới tự-do chống Cộng-sản độc-tài. ANH: One million of refugees: A great victory of Free World against totalitarian Communism. PHÁP: Un million de réfugés: Victoire éclatant du Monde Libre sur le Communisme totalitaire.

4/ Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên Ngày Thâu Hồi Dinh-Độc-Lập

Dinh Độc-Lập

Phong bì Ngày Đầu Tiên 07/09/1955 Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên Ngày Thâu Hồi Dinh-Độc-Lập ghi giá 5$. Bên Trái phong bì in hình Thủ tướng Ngô Đình Diệm.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter