lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN; )

Chết Bởi Trung Cộng

Những Sự Thật Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

 

 

Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Tem Thư Việt Nam

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1956

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu tập và biên khảo

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975; Những con Tem Không Răng Cưa Quý Hiếm của Việt-Nam Cộng-Hòa - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu khảo 

1/ Tem phạt con rồng

tem phạt con rồng

Tem phạt con rồng phát hành ngày 04/06/1956. Loại 20 $ kích thước 20x24, số lượng 1 triệu; Loại 30$, 50$, 10$, 20$, 30$, 100$ cùng kích thước và số lượng phát hành. Răng cưa có 13 cái. Do nhà Helio-Vaugirad, Paris, Pháp ấn hành.

2/ Công Thự Bưu Điện Sài Gòn có in đè

công thự bưu điện in đè

Giá tiền 0đ60-xanh lá cây; 0đ90-tím; 3đ00-nâu, đỏ. Ảnh chụp tiền đường Bưu-sảnh Sài Gòn. Do nhà in Americain Bank Note Company thực hiện. Số lượng in: 0đ60-500 ngàn, 0đ90-500 ngàn, 3đ00-500 ngàn. Phát hành ngày 10/01/1956 nhân khánh-thành. Dấu kỷ niệm: a) Dấu tròn "Kỷ niệm Triển-Lãm Đệ Ngũ Chu Niên thu hồi chủ quyền Bưu-Điện Việt Nam"; b) Dấu kỷ-niệm chữ nhật:"10/01/1956, Kỷ-niệm Chu-Niên thu hồi chủ quyền Bưu-Điện Việt-Nam" tại Chánh-Thâu-Cục Bưu-Điện Sài Gòn.

3/ Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Tổng thống Ngô Đình Diệm

Giá tiền 0đ20-nâu đỏ; 0đ30-nâu thẫm; 0đ50-hồng; 1đ00-tím; 1đ50-tím thẩm; 3đ00-nâu; 4đ00-xanh nước biển; 5đ00-nâu vàng; 10đ00-xanh nước biển lợt; 20đ00-đen; 35đ00-xanh lá cây, xanh da trời; 100đ00-nâu. Do nhà in Bộ Tài-Chánh Nhật Đông-Kinh thực hiện. Số lượng in: 0đ20-2 triệu, 0đ30-2 triệu, 0đ50-2 triệu, 1đ00-2 triệu, 1đ50-2 triệu, 3đ00-1 triệu, 4đ00-2triệu, 5đ00-1 triệu, 10đ00-500 ngàn, 20đ00-500 ngàn, 35đ00-500 ngàn, 100đ00-500 ngàn. Phát hành lần thứ nhất: ngày 07/07/1956 gồm 5 giá tiền 0đ50-1đ50-3đ00-4đ00 và 35đ00. Lần thứ hai: ngày 9/11/1956 gồm 7 giá tiền 0đ20-0đ30-1đ00-5đ00-10đ00-20đ00 và 100đ00. Khai-mạc Quốc-hội lập-pháp đầu-tiên của Đệ Nhất Cộng-Hòa. Thu hồi ngày 31/12/1963 do Nghị-Định số 63/248/NĐ/CC ngày 23/12/1963 của Bộ Công-Chánh Giao-Thông và Bưu-Điện. Đề tài: Chân dung cố Tổng Thống Ngô-Đình-Diệm nhìn ngang. Dấu kỷ niệm: Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn

4/ Công-Thự Bưu-Điện SAIGON

công thự bưu điện Sài Gòn

5/ Di Cư (in đè chữ CHIẾN DỊCH HUYNH ĐỆ)

In đè Chiến Dịch Huynh Đệ

Giá tiền 35đ00-xanh nước biển, nâu, vàng; số lượng in 500 ngàn. Do họa-sĩ Trần-Kim-Hùng vẽ. In tại nhà in tem thơ Đại-lộ Brune, Paris. Phát hành ngày 06/08/1956. Đề tài : như trên. Dấu đặc biệt: Nhật-ấn "Bưu-Hoa 06/08/1956 Việt-Nam" tại Chánh Thâu Cục Bưu-Điện Sài Gòn. Ghi chú: Giá tiền 35đ00 loại Di-Cư phát-hành ngày 11/10/1955 với dòng chữ tiêu đề (dưới hình tem) "Chiến-Dịch Huynh-Đệ". Ngày 06/08/1956 giá tiền này được phát-hành lại và chữ "Chiến-Dịch Huynh-Đệ" được hủy bỏ bằng một gạch ngang(-). Gạch ngang in tại nhà in IFOM (Imprimerie Française d'Outremer) Sài Gòn.

6/ Cộng-Hòa Việt-Nam

Cộng Hòa Việt Nam

Giá tiền 0đ50-đỏ; 1đ50-tím; 2đ00-xanh lá cây; 4đ00-xanh nước biển. Do nhà in Bộ Tài-Chánh Nhật Đông-Kinh thực hiện. Họa-sĩ Ngô-Công-Hồ vẽ (Trung-Hoa Dân-Quốc). Số lượng in: 0đ50-500 ngàn, 1đ50-500 ngàn, 2đ00-500 ngàn, 4đ00-500 ngàn. Phát hành lần thứ nhất: ngày 26/10/1956,. Kỷ-niệm Đệ-nhất Chu-niên Cộng-Hòa Việt-Nam. Thu hồi ngày 31/03/1964 do Nghị-Định số 64-025/NĐ/CC ngày 23/01/1964 của Bộ Giao-Thông Công-Chánh Giao-Thông và Bưu-Điện. Đề tài: "Khóm trúc" trích trong bức tranh "Viêm Uy Kinh-Tiết" của giáo-sư hội họa Trung-Hoa Ngô-Công-Hồ tặng Tổng Thống Ngô-Đình-Diệm. Dấu kỷ niệm: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn; b) Dấu kỷ-niệm "Đệ nhất Chu-niên Cộng-Hòa Việt-Nam" tại các Bưu-Cục toàn quốc.

7/ Công Tác Huynh Đệ

Công tác huynh đệ

Giá tiền 1đ00-đỏ; 2đ00-xanh lá cây; 6đ00-tím; 35đ00-xanh nước biển. Do nhà in Bộ Tài-Chánh Nhật Đông-Kinh thực hiện. Họa-sĩ Ngô-Công-Hồ vẽ (Trung-Hoa Dân-Quốc). Số lượng in: 1đ00-1 triệu, 2đ00-1 triệu, 6đ00-500 ngàn, 35đ00-500 ngàn. Phát hành: ngày 07/11/1956, nhân dịp Đại Hội Quốc-Tế Thanh-Thương-Hội họp tại Wellington (Thủ-đô Tân-Tây-Lan). Thu hồi ngày 31/03/1964 do Nghị-Định số 64-025/NĐ/CC ngày 23/01/1964 của Bộ Giao-Thông Công-Chánh Giao-Thông và Bưu-Điện. Đề tài: Hình chụp hai trẻ em di-cư mồ-côi, theo bức ảnh chụp phim của ký-giả, nhiếp ảnh Dixie Reexa Hoa-Kỳ. Ký-giả đáp phi-cơ chụp hình trên không-phận cầu Tân-Thuận và tử nạn tại Phú-Xuân do Bình-Xuyên bắn. Góc trái là dấu hiệu Thanh-Thương-Hội quốc-tế. Dấu kỷ niệm: Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter