lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN; )

Chết Bởi Trung Cộng

Những Sự Thật Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

 

 

Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Tem Thư Việt Nam

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1957

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu tập và biên khảo

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975; Những con Tem Không Răng Cưa Quý Hiếm của Việt-Nam Cộng-Hòa - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu khảo 

1/ Cao-Nguyên

Cao nguyên Trung phần

Giá tiền 0đ20-xanh lợt; 0đ30-xanh lợt, hồng lợt; 0đ90-xanh lá cây nâu ; 2đ00-xanh lá cây, xanh da trời; 3đ00-tím nâu. Do nhà in Bộ Tài-Chánh Nhật Đông-Kinh thực hiện. Số lượng in: 0đ20-2 triệu, 0đ30-2 triệu, 0đ90-1 triệu, 2đ00-8 triệu, 3đ00-2 triệu. Phát hành: ngày 07/07/1957. Khai-mạc Quốc-hội lập-pháp đầu-tiên của Đệ Nhất Cộng-Hòa. Thu hồi ngày 31/12/1963 do Nghị-Định số 63/248/NĐ/CC ngày 23/12/1963 của Bộ Công-Chánh Giao-Thông và Bưu-Điện. Đề tài và ảnh chụp: Ảnh chụp hai phong cảnh miền Cao -Nguyên Việt-Nam. Kiểu A:- Một đoàn voi của đồng bào Thượng (0đ50 và 0đ30); Kiểu B:- Một nhà sàn của đồng bào Thượng (0đ90-2đ00 và 3đ00). Dấu kỷ niệm: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn; b) Dấu kỷ-niệm tại các Bưu-cục toàn quốc.

2/ Hội-Nghị Kế-Hoạch Colombo

Kế hoạch Colombo

Giá tiền 0đ20-tím; 0đ40-xanh lá cây, vàng; 0đ50-hường; 2đ00-xanh nước biển; 3đ00-xanh lá cây, xanh nước biển.. Do nhà in Bộ Tài-Chánh Nhật Đông-Kinh thực hiện. Số lượng in: 0đ20-1 triệu 2, 0đ40-500 ngàn, 0đ50-500 ngàn, 2đ00-500 ngàn, 3đ00-500 ngàn. Phát hành: ngày 21/10/1957. Khai-mạc Quốc-hội lập-pháp đầu-tiên của Đệ Nhất Cộng-Hòa. Đề tài và ảnh chụp: Hình vẽ tượng trưng kế-hoạch viện-trợ kinh-tế và chuyên-viên: một chiếc tàu lớn đang trục những dụng cụ trên hải-cảng. Ở bến cảng Sài Gòn với chiếc thùng viện trợ có huy hiệu Kế-hoạch Colombo, hai bông lúa, tượng trưng sự no ấm; bánh xe tượng trưng kỹ-thuật, bó đuốc với dòng Anh-ngữ "Planning For Prosperity" (Kế-hoạch giúp thịnh vượng). Xa xa, một vài nhà máy và những chiếc thuyền ngư phủ. Nhật ấn: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn; b) Dấu "Hoan-Nghênh Hội-Nghị" tại Bưu-Cục Sài Gòn và Hội-trường Diên-Hồng; c) Nhật-ấn có hình đóng trên các thư tín của phái đoàn 21 quốc-gia, tại Hội-trường Diên-Hồng, nơi họp Hội-Nghị.

3/ Quốc-Hội Việt-Nam

Quốc hội Việt Nam

Giá tiền 0đ50-xanh lá cây, da cam; 0đ80-xanh dương, hồng; 1đ00-xanh lá cây, hồng; 4đ00-vàng đỏ; 5đ00-xanh dương, vàng; 10đ00-nước biển, đỏ. Do nhà in Gieseeke and Devrient tại Munich (Tây-Đức)  thực hiện. Số lượng in: 0đ50-4 triệu 2, 0đ80-2 triệu, 1đ00-5 triệu, 4đ00-2 triệu, 5đ00-1 triệu, 10đ00-1 triệu. Phát hành: ngày 26/10/1957 nhân dịp kỷ-niệm Đệ nhị Chu-niên Cộng-Hòa Việt-Nam. Đề tài: Dựa theo một bức ảnh do Văn-Phòng Quốc-Hội của Đệ-Nhất Cộng-Hòa. Nội dung bản-đồ Việt-Nam, bản Hiến-Pháp, bàn tay cầm bó đuốc, tượng trưng Quốc-Hội Việt-Nam Cộng-Hòa. Nhật ấn: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn; b) Dấu "Kỷ-Niệm Đệ-Nhị Chu-Niên Cộng-Hòa Việt-Nam" tại các Bưu-Cục toàn quốc; c) Nhật-ấn có hình đóng trên các thư tín của phái đoàn 21 quốc-gia, tại Hội-trường Diên-Hồng, nơi họp Hội-Nghị. Ngày thu hồi: 31/03/1964 do Nghị-Định số 64/025/ND/CC 23/01/1964 của Bộ Giao-Thông Công-Chánh và Bưu-Điện.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter