lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN; )

Chết Bởi Trung Cộng

Những Sự Thật Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

 

 

Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Tem Thư Việt Nam

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1967

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

1/ Loại Trái Cây

Trái cây việt nam, trái điều, trái khổ qua, trái mãn cầu, trái cau, fruits

Giá tiền 0đ50-xanh dương, đỏ, xanh; 1đ50-xanh dương, xanh, mầu cam; 3đ00-nâu đậm, nâu lợt, xanh; 10đ00-xanh; 20đ00-xám đậm, nâu tím. Số lượng: 0đ50- 5 triệu; 1đ50- 6 triệu; 3đ00- 4 triệu; 20đ00- 1 triệu. Hình do họa sĩ Bùi-Hữu-Dũng vẽ (0đ50). Họa sĩ Hồ-Văn-Vàng vẽ (1đ50); Họa sĩ Lê-Minh-Ngữ vẽ  (3đ00); Họa sĩ Nguyễn-Minh-Hoàng vẽ (20đ00). Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 12/01/1967. Đề tài: Mẫu vẽ trên 4 con tem diễn tả 4 loạt trái cây: trái điều (0đ50), trái khổ qua (mướp đắng) (1đ50); tái mãng cầu (3đ00) và trái cau (20đ00). Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

2/ Chí Sĩ Tiền Bối Phan Chu Trinh 1871-1926; Phan Bội Châu 1867-1940

Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu

Giá tiền 1đ00-xám đậm, hường, nâu; 20đ00- tím, xanh, xám, đen. Số lượng: 1đ00- 8 triệu; 20đ00- 500 ngàn. Hình do họa sĩ Nguyễn-Văn-Ri vẽ (1đ00); Họa sĩ Lâm-Văn-Rê (20đ00). Do nhà in de la Rue Staderini Carte Valori La-Mã. Phát hành: ngày 24/03/1967. Đề tài: Loại tem phát hành để kỷ-niệm hai Chí-sĩ tiền bối Việt-Nam: Cụ Phan-Bội-Châu tự Sào-Nam (1867-1940) nguyên quán tỉnh Nghệ-An và cụ Phan-Châu-Trinh tự Tây-Hồ (1821-1926) người tỉnh Quảng-Nam. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

3/ Đời Sống Dân Chúng Việt-Nam

Đời sống dân chúng Việt Nam

Giá tiền 0đ50-xanh dương, tím; 1đ00-xanh lá cây nâu; 3đ00-hoa cà, đỏ tươi; 8đ00-tím, đỏ thẫm. Số lượng: 0đ50- 2 triệu; 1đ00- 1 triệu; 1đ50- 1 triệu; 10đ00- 1 triệu. Hình do họa sĩ Nguyễn-Văn-Thành vẽ (0đ50); Họa sĩ Lâm-Văn-Bê vẽ (1đ00); Họa sĩ Đồng-Công-Huân (3đ00); Họa sĩ Nguyễn-Minh-Hoàng (8đ00). Tem 0đ50- Người bán dạo; 1đ00- Một nhóm người đi buôn; 1đ50- Chuyên chở bằng xe ngựa (xe thổ-mộ); 8đ00- Hoạt động ở đồng quê. Do nhà in tem thơ, Đại lộ Brune Paris ấn loát. Phát hành: ngày 01/05/1967 nhân dịp Lễ Lao-Động Quốc-Tế. Đề tài: Loại tem diễn tả đời sống dân chúng miền quê Việt-Nam. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

4/ Tiểu Công-Nghệ Việt-Nam

Tiểu công nghệ Việt Nam

Giá tiền 0đ50-xanh lá cây, xanh dương, nâu đỏ; 1đ50-đỏ, đen, xanh lá cây; 3đ00-tím, hồng, nâu, cam; 35đ00-đỏ, xám, nâu, vàng. Số lượng: 0đ50- 5 triệu; 1đ50- 5 triệu; 3đ00- 8 triệu; 35đ00- 500 ngàn. Hình do họa sĩ Trần-Tứ-Hải vẽ (0đ50); Họa sĩ Phạm-Văn-Thăng vẽ (2đ50); Họa sĩ Nguyễn-Ái-Linh vẽ (3đ00); Họa sĩ Nguyễn-Minh-Hoàng (35đ00). Do nhà in de la Rue Staderini Carte Valori La-mã. Phát hành: ngày 22/07/1967. Đề tài: các hình vẽ trên trình bày một vài sản phẩm Tiểu Công-Nghệ Việt-Nam. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

5/ Viện Văn-Hóa

Viện Văn Hóa

Giá tiền 10đ00-xanh lợt, xám, đỏ. Số lượng: 10đ00- 500 ngàn. Họa-sĩ Nguyễn-Minh-Hoàng vẽ. Do nhà in de la Rue Staderini Cărte Valori La-Mã. Phát hành: ngày 27/10/1967. Đề tài: Loại tem phát hành để kỷ-niệm ngày thành lập Viện Văn-Hóa Việt-Nam. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

6/ Công-Lý, Toàn dân tham gia bầu cử, Tôn-trọng Hiến-Pháp Xây-Dựng Dân Chủ

Xây dựng dân chủ, démocratie

Giá tiền 04đ00-đỏ, nâu, nâu đất; 5đ00- vàng, đen, nâu xậm; 30đ00- tím, đỏ, nâu tím. Số lượng: 04đ00- 1 triệu ; 05đ00- 1 triệu ; 30đ00- 500 ngàn. Họa-sĩ Võ Hùng-Kiệt vẽ (04đ00); Nguyễn-Văn-Ri (05đ00); Võ Hùng-Kiệt (30đ00). Do nhà in tem thơ Nhật-Bản Đông-Kinh. Phát hành: ngày 01/11/1967 để kỷ-niệm đệ-tứ chu niên ngày Cách-mạng 1/1/1967. Đề tài: Ba con tem diễn-tả công cuộc Xây-dựng Dân-chủ tại Việt-Nam Cộng-Hòa. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

7/ Kỷ-Niệm Đệ Ngũ Thập Chu Niên Hiệp-Hội LIONS Quốc-Tế 1917-1967

Lions quốc tế

8/ Ngày Quốc-Tế Chống Nạn Mù Chữ

Quốc tế chống nạn mù chữ

Giá tiền 03đ00- nâu vàng, đỏ, đen, vàng. Số lượng: 03đ00- 300 ngàn. Họa-sĩ Nguyễn-Hưng-Bang vẽ. Do nhà in tem thơ Nhật-Bản Đông-Kinh. Phát hành: ngày 10/12/1967 để kỷ-niệm Ngày Quốc-Tế Nhân-Quyền. Đề tài: Loại tem phát hành kỷ-niệm “Ngày quốc-tế chống nạn mù chử (8/9/1967). Trong dịp này các quốc-gia hội-viên Unesco xác nhận lời cam kết long trọng của mình là phải vận dụng mọi cách để chống nạn mù chữ. Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" tại Chánh-Thâu-Cuộc Bưu-Điện Sài Gòn.

9/ Lễ xuất phát Bưu cục lưu động

 

bưu cục lưu động

Ngày 15/12/1967 là ngày Lễ xuất phát Bưu cục lưu động và sử dụng máy bán tem trong chiến dịch Bưu điện phục vụ dân chúng.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

Phong Bì Ngày Đầu Tiên (sưu tầm từ Internet) :

tem viet nam, bưu cục lưu động đầu tiên

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter