lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN; )

Chết Bởi Trung Cộng

Những Sự Thật Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

 

 

Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Tem Thư Việt Nam

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1968

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

1/Xây Dựng nông Thôn

xây dựng nông thôn

Ngày 26/01/1968 phát hành bộ tem Xây dựng nông thôn gồm 04 loại, giá từ 1đ, 9đ, 10đ, và 20đ.

2/ Đệ nhị thập chu niên tổ chức Y tế Quốc tế

đệ nhị thập chu niên y tế quốc tế

Ngày 07/04/1968 phát hành bộ tem Đệ nhị thập chu niên tổ chức Y tế Quốc tế gồm 01 loại.

3/ Phát huy tinh thần thân hữu với đồng minh

phát huy tinh thần thân hữu với đồng minh

Ngày 22/06/1968 phát hành bộ tem Phát huy tinh thần thân hữu với đồng minh gồm 04 loại. Giá từ 1đ, 1đ50, 3đ và 50đ.

4/ Tem phạt Các loại bướm

tem phạt con bướm, các loại bướm

Ngày 20/08/1968 phát hành bộ tem phạt Các loại bướm gồm 06 loại. Giá từ 0đ50, 1đ, 2đ, 3đ, 5đ và 10đ.

5/ Hữu sản hóa công nhân và nông dân

Ngày 01/11/1968 phát hành bộ tem Hữu sản hóa công nhân và nông dân gồm 04 loại. Giá từ 0đ80, 2đ, 10đ và 30đ.

6/ Năm quốc tế nhân quyền

năm quốc tế nhân quyền 1968

Ngày 10/12/1968 phát hành bộ tem Năm quốc tế nhân quyền gồm 02 loại. Giá từ 10đ và 16đ.

7/ Cơ quan cứu trợ nhi đồng Liên hiệp quốc

cơ quan cứu trợ nhi đồng liên hiệp quốc UNICEF

Ngày 11/12/1968 phát hành bộ tem Cơ quan cứu trợ nhi đồng Liên hiệp quốc gồm 02 loại. Giá từ 6đ và 16đ.

8/ Tái thiết đường hỏa xa xuyên Việt

Ngày 15/12/1968 phát hành bộ tem Tái thiết đường hỏa xa xuyên Việt gồm 04 loại. Giá từ 1đ50, 3đ 9đ và 20đ.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter