lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN; )

Chết Bởi Trung Cộng

Những Sự Thật Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

 

 

Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Tem Thư Việt Nam

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1969

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

1/ Phụ nữ Việt nam

Phụ nữ Việt nam

Ngày 23/03/1969 phát hành bộ tem Phụ nữ Việt nam gồm 04 loại.

2/ Chiến dịch chiêu hồi

Chiến dịch chiêu hồi

Ngày 01/06/1969 phát hành bộ tem Chiến dịch chiêu hồi gồm 02 loại.

3/ Dân chủ và pháp trị

Dân chủ và pháp trị

Ngày 09/06/1969 phát hành bộ tem Dân chủ và pháp trị gồm 02 loại.

4/ Bưu cục lưu động đầu tiên

Bưu chục lưu động đầu tiên, tem viet nam, vietnam

Ngày 10/07/1969 phát hành bộ tem Bưu chục lưu động đầu tiên gồm 04 loại.

5/ Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam

tem thư việt nam, tem thơ việt nam

Ngày 29/08/1969 phát hành bộ tem Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam. Bộ tem có 3 loại giá từ 1đ, 6đ cho đến 50đ. Dân tộc Việt Nam có đến 100 bộ tộc khác nhau, trên đây chỉ là tiêu biểu mà thôi.

6/ Tổng động viên

Tổng động viên

Ngày 20/09/1969 phát hành bộ tem Tổng động viên gồm 04 loại.

7/ Đệ ngũ thập chu niên Tổ chức Lao động Quốc tế

Đệ ngũ thập chu niên Tổ chức Lao động Quốc tế

Ngày 29/10/1969 phát hành bộ tem Đệ ngũ thập chu niên Tổ chức Lao động Quốc tế gồm 02 loại.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

Phong Bì Ngày Đầu Tiên (sưu tầm từ Internet) :

tem việt nam, tem viet nam, chiến dịch chiêu hồi

tem việt nam, tem viet nam, chiến dịch chiêu hồi

tem việt nam, tem viet nam, chiến dịch chiêu hồi

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter