lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN; )

Chết Bởi Trung Cộng

Những Sự Thật Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

 

 

Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Tem Thư Việt Nam

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1970

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

1/ Lăng Minh Mạng

Lăng Minh Mạng, Huế, triều đình nhà nguyễn gia long

Ngày 02/01/1970 phát hành bộ tem (tem cuộn khổ nhỏ, máy tự động) Lăng Minh Mạng” gồm 01 loại duy nhất.

2/ Các loại chim

Các loại chim việt nam, cacloaichimvietnam, chim dòng dọc, chim hồng hoàng, chim se sẻ, chim áo dà

Ngày 15/01/1970 phát hành bộ tem Các loại chim gồm 04 loại (tem hình tam giác).

3/ Nạn nhân biến cố tết Mậu Thân

Nạn nhân biến cố tết Mậu Thân

Ngày 31/01/1970 phát hành bộ tem Nạn nhân biến cố tết Mậu Thân gồm 02 loại.

4/ Y Phục Cổ Truyền

y phục cổ truyền Việt Nam

Ngày 13/03/1970 phát hành bộ tem Y Phục cổ truyền Việt Nam. Gồm 4 loại khác nhau từ 1đ, 2đ, 3đ cho đến 100đ.

5/ Luật người cày có ruộng

Ngày 26/03/1970 Kỷ niệm ngày ban hành Luật người cày có ruộng

6/ Tái thiết cố đô Huế

Tái thiết cố đô Huế

Ngày 10/06/1970 phát hành bộ tem Tái thiết cố đô Huế gồm 02 loại.

7/ Người cày có ruộng

Người cày có ruộng

Ngày 29/08/1970 phát hành bộ tem Người cày có ruộng gồm 01 loại.

8/ Tái thiết khu gia cư

Tái thiết khu gia cư

Ngày 15/09/1974 phát hành bộ tem Tái thiết khu gia cư gồm 02 loại.

9/ Năm năng suất Á châu

Năm năng suất Á châu

Ngày 03/140/1970 phát hành bộ tem Năm năng suất Á châu gồm 01 loại.

10/ Thi sĩ Việt Nam: Nguyễn Đình Chiểu

Thi sĩ Việt Nam, Nguyễn Đình Chiểu

Ngày 16/11/1970 phát hành bộ tem Thi sĩ Việt Nam: Nguyễn Đình Chiểu gồm 02 loại. Thi sĩ Nguyễn Đình Chiểu còn được gọi là Cụ đồ Chiểu.

11/ Năm quốc tế giáo dục 1970

Năm quốc tế giáo dục 1970

Ngày 30/11/1970 phát hành bộ tem Năm quốc tế giáo dục 1970 gồm 01 loại.

12/ Hội nghị hội đồng liên hiệp nghị sĩ Á châu kỳ 9 và Đại hội đồng liên hiệp nghị sĩ Á châu kỳ 6

Hội nghị hội đồng liên hiệp nghị sĩ Á châu

Ngày 08/12/1970 phát hành bộ tem Hội nghị hội đồng liên hiệp nghị sĩ Á châu kỳ 9 gồm 01 loại giá 6đ; Ngày 09/12/1970 phát hành bộ tem Đại hội đồng liên hiệp nghị sĩ Á châu kỳ 6 gồm 01 loại giá 10đ.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

Phong Bì Ngày Đầu Tiên (sưu tầm từ Internet) :

tem việt nam, tem thu viet nam, tem thư việt nam, các loại chim, les oiseaux

tem việt nam, tem thu viet nam, tem thư việt nam, các loại chim, les oiseaux

the kinds of birds, tem việt nam, tem thu viet nam, tem thư việt nam, các loại chim, les oiseaux

the kinds of birds, tem việt nam, tem thu viet nam, tem thư việt nam, các loại chim, les oiseaux

the kinds of birds, tem việt nam, tem thu viet nam, tem thư việt nam, các loại chim, les oiseaux

the kinds of birds, tem việt nam, tem thu viet nam, tem thư việt nam, các loại chim, les oiseaux, first day cover, les timbres viet nam du sud

the kinds of birds, tem việt nam, tem thu viet nam, tem thư việt nam, các loại chim, les oiseaux, first day cover, les timbres viet nam du sud

the kinds of birds, tem việt nam, tem thu viet nam, tem thư việt nam, các loại chim, les oiseaux, first day cover, les timbres viet nam du sud

tem viet nam, phong bì ngày đầu tiên đại hội đồng nghĩ sĩ á châu kỳ 6 tại sài gòn việt nam

tem viet nam, phong bì ngày đầu tiên đại hội đồng nghĩ sĩ á châu kỳ 6 tại sài gòn việt nam

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter