lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN; )

Chết Bởi Trung Cộng

Những Sự Thật Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

 

 

Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Tem Thư Việt Nam

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1971

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

1/ Vũ điệu dân tộc Việt Nam

Vũ điệu dân tộc Việt Nam

Ngày 12/01/1971 phát hành bộ tem Vũ điệu dân tộc Việt Nam gồm 04 loại.

2/ Kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày ban hành luật người cày có ruộng

người cày có ruộng

Ngày 26/03/1971 phát hành bộ tem Kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày ban hành luật người cày có ruộng gồm 03 loại.

3/ Người phu trạm thuở xưa

bưu điện, bưu chính việt nam, Người phu trạm thuở xưa

Ngày 06/06/1971 phát hành bộ tem Người phu trạm thuở xưa gồm 02 loại.

4/ Ngày Quân Lực 19/06/1971

quân sự việt nam, Ngày Quân Lực Việt Nam

Tem phát hành nhân Ngày Quân Lực 19/06/1971 với hai giá tiền, 3 đ và 40 đ không có ghi tên họa sĩ trình bày.

5/ Thú rừng Việt Nam

Các loại Thú rừng Việt Nam, cacloaithurungvietnam, động vật hoang dã, con nai, con cọp, con hổ, chúa sơn lâm

Ngày 20/08/1971 phát hành bộ tem Thú rừng Việt Nam gồm 02 loại.

6/ Mùa gặt

Mùa gặt

Ngày 28/09/1971 phát hành bộ tem Mùa gặt gồm 03 loại.

7/ Tân trụ sở liên hiệp bưu chính quốc tế

Tân trụ sở liên hiệp bưu chính quốc tế UPU

Ngày 09/10/1971 phát hành bộ tem Tân trụ sở liên hiệp bưu chính quốc tế gồm 01 loại.

8/ Các loại cá

Các loại cá việt nam, cá bông, cá nâu, cá ông tiên, cacloaicavietnam

Ngày 16/11/1971 phát hành bộ tem Các loại cá gồm 03 loại.

9/ Phát triển bưu chính nông thôn

Phát triển bưu chính nông thôn

Ngày 20/12/1971 phát hành bộ tem Phát triển bưu chính nông thôn gồm 03 loại.

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

Phong Bì Ngày Đầu Tiên (sưu tầm từ Internet) :

tem thu viet nam, tem viet nam, tem thư việt nam, tem việt nam

tem thu viet nam, tem viet nam, tem thư việt nam, tem việt nam

tem thu viet nam, tem viet nam, tem thư việt nam, tem việt nam

du lịch việt nam, viet nam travel, tem thu viet nam, tem viet nam, tem thư việt nam, tem việt nam

tem viet nam, bưu hoa việt nam, các loại cá việt nam, cá ông tiên, cá nâu

tem viet nam, bưu hoa việt nam, các loại cá việt nam, cá ông tiên, cá nâu, les piossons, species of fishes

tem viet nam, bưu hoa việt nam, các loại cá việt nam, cá ông tiên, cá nâu, les piossons, species of fishes

tem viet nam, bưu hoa việt nam, các loại cá việt nam, cá ông tiên, cá nâu, les piossons, species of fishes

tem viet nam, bưu hoa việt nam, các loại cá việt nam, cá ông tiên, cá nâu, les piossons, species of fishes

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter