lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN; )

Chết Bởi Trung Cộng

Những Sự Thật Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

 

 

Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Tem Thư Việt Nam

Những năm tháng Bưu Hoa Việt Nam Cộng Hòa

1973

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

1/ Kỷ niệm người hồi chánh thứ 200.000

tem việt nam

Ngày 18/02/1973 phát hành bộ tem Kỷ niệm người hồi chánh thứ 200.000

2/ Chiến thắng Quảng Trị

tem việt nam

Ngày 24/02/1973 phát hành bộ tem Chiến thắng Quảng Trị

tem việt nam

Chiến dịch tái chiếm Cổ thành Quảng Trị (hay Cổ thành Đinh Công Tráng) bắt đầu lúc 19 giờ ngày 28/06/1972 và chấm dứt lúc 12g45 ngày 25/07/1972, 27 ngày chiến trận đối với đối với Sư đoàn Nhảy Dù; Từ ngày 08/09/1972 đối với Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến và chấm dứt vào lúc 12g45 ngày 16/09/1972 khi binh sĩ của Tiểu đoàn 6 Thủy Quân Lục Chiến dựng lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa trên cổ thành Quảng Trị.

tem thư việt nam

3/ Ngày Phụ nữ Việt Nam 10/03/1973

tem việt nam

4/ Ngày khí tượng thế giới

tem việt nam

23/03/1973 phát hành bộ tem Ngày khí tượng thế giới

5/ Ngày nông dân Việt Nam

tem việt nam

26/03/1973 phát hành bộ tem Ngày nông dân Việt Nam

6/ Kỷ niệm 50 năm Interpol 1923-1973

interpol

Ngày 08/04/1973 phát hành bộ tem Kỷ niệm 50 năm Interpol 1923-1973

7/ Ngày viễn thông thế giới

IUT

17/05/1973 phát hành bộ tem Ngày viễn thông thế giới

8/ Phát triển quốc gia

phát triển quốc gia

Ngày 06/11/1973 phát hành bộ tem Phát triển quốc gia

9/ Con trâu

con trâu, gia súc việt nam

Ngày 20/12/1973 phát hành bộ tem Con trâu

10/ Kỷ niệm 25 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền

tem việt nam

Ngày 29/12/1973 phát hành bộ tem Kỷ niệm 25 năm bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền

1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 1975

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter