lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN;

Chết Bởi Trung Cộng

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Southeast Asia Sea

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

Thư Mục Các trang Web Khác

 

 

Trang Chết Bởi Trung Cộng - Death By China 

 

Thư Viện Hoa Sen (24-11-2012) - Chuyên-mục Trang Chết Bởi Trung Cộng được thiết lập nhằm cảnh báo cùng dư luận người Việt cũng như người ngoại quốc về dã tâm tiêu diệt nhân loại của nước Trung cộng bằng nhiều hình thức khác nhau.

TVHS kêu gọi, khuyến khích mọi người hãy có phản ứng thích hợp, nhanh chóng để đề kháng lại các âm mưu đen tối của Trung cộng nhằm khống chế nhân loại trong bàn tay sắt của họ.

Chúng tôi đề nghị một vài phương pháp mà ai cũng có thể thực hiện được.

1/ Dứt khoát không mua sắm bất kỳ sản phẩm Made In China (ngoại trừ những trường hợp vạn bất đác dĩ)

2/ Không bán cho họ (China) sản phẩm, công ty, vùng đất của quý vị.

3/ Kêu gọi, khuyến khích mọi người dân bản xứ hãy xử dụng đồ bản xứ thay vì sản phẩm Made In China, Made In PRC, Product Of China or Sino.

4/ Phổ biến các thông tin độc hại về âm mưu khống chế nhân loại của China.

***

boycott made in china for a fair trade

***

- Máu và nước mắt đằng sau nhãn hiệu “Made in China”

- Cửu Bình_Tội Ác Của Trung Cộng

- How China Is Driving Federal Reserve Policy - By James Rickards

- Death by China Seeks to Make China a Campaign Issue - By Tierney Sneed

- Death By China, Chết Dưới Tay Trung Quốc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 - Nhóm Lê-Minh-Thịnh, Lê-Hiếu, Hoành-Sơn dịch

- Video Death By China

 

Trúc-Lâm Yên-Tử @  Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter