lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Lên Tiếng Của Thư Viện Hoa Sen:

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Southeast Asia Sea

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

Thư Mục Các trang Web Khác

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Tự-Điển Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam

Chuyên-mục Tự-Điển Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam được thành lập nhằm vinh-danh những anh-hùng, anh-thư đã dầy ân đức đối với đất nước và dân-tộc Việt-Nam qua nhiều thời đại nhân dịp Giổ Tổ Hùng Vương Việt lịch 4893 cũng như kỷ-niệm lần thứ 59 Quốc Khánh 26-10.   

 

***

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam Nguyễn-văn-Hiếu Đánh Bại Tướng Võ-nguyên-Giáp Ở Mặt Trận Pleime 1965

Thần Việt Điện_Thập Nhất Đại Thần Tướng Việt Nam; 1/ Thần tướng Trình Minh Thế (1922 - 1955); 2/ Thần tướng Phan-quang-Đông (1929-1964); 3/ Thần tướng Trương Quang Ân và phu nhân (1932 - 1968; 1931-1968); 4/ Thần tướng Nguyễn Viết Thanh (1930 - 1970); 5/ Thần tướng Phạm Văn Phú (1929 - 1975); 6/ Thần tướng Lê Nguyên Vỹ (1933 - 1975); 7/ Thần tướng Trần Văn Hai (1929 - 1975); 8/ Thần tướng Lê Văn Hưng (1933 - 1975) ; 9/ Thần tướng Nguyễn Khoa Nam (1927 - 1975); 10/ Thần Tướng Hồ-ngọc-Cẩn (1938 - 1975); 11/ Thần Tướng Ngụy-văn-Thà ( 1943-1974)

Con Cờ Tướng Hiếu Trong Thế Cờ Tổng Thống Nhà Nam

Nghệ thuật quân sự Việt Nam: Hành Quân Snoul

Tứ Đại nhân tài quân sự Việt Nam Là Văn Bản Đánh Cắp Từ Bài Viết Tứ Đại Thiên-Tài Quân-Sự Việt-Nam

Giới-Thiệu Dự-Án Tượng Đài Tử-Sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa - Phan-Hạnh

Tư-tưởng quân-sự Việt-Nam - Nghệ-thuật quân sự Việt-Nam - Trúc-Lâm Lê-An-Bình biên khảo, Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc hiệu đính

Lễ Truy-Điệu Hoa-Tiêu F5 Không-Quân Việt-Nam Cộng-Hòa 

Lịch-sử việt-nam: Ngô-Đình-Diệm Và Chính-Nghĩa Dân-Tộc

Vinh Danh Anh Hùng Trần Đình Tự Và Mười Hai Chiến Hữu Biệt Động Quân VNCH là Danh Nhân Quân Sự Việt Nam - Hội Sử-Học Việt-Nam (04/05)

Lễ Truy Điệu 13 Chiến Sĩ Biệt Động Quân Vị Quốc Vong Thân tại Củ Chi Ngày 30/04/1975 1, 2 - Trần Đình Thế (04/05) 

Đã Đến Lúc Đòi Lại Danh Dự Cho Quân Dân Việt Nam Cộng Hòa - Lê Thành Nhân (13/04)

Phi Hành Đoàn Cuối Cùng Của VNCH Hy Sinh Cho Tổ Quốc 1, 2 - Lôi Bằng (13/04)

Bản Tường Trình Kết Thúc Về Cái Chết Của Tướng Nguyễn Văn Hiếu - Nguyễn Văn Tín (02/04)

Ai Giết Tướng Đỗ Cao Trí - Võ Long Triều (02/04)

Ai Giết Tướng Nguyễn Văn Hiếu - Cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trả Lời Về Cái Chết Của Tướng Hiếu (02/04)

Thành Kính Phân Ưu Cùng Gia Đình Tướng Nguyễn Văn Điềm và Đại Tá Võ Toàn - Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu (09/10)

Đã Tìm Được Hài Cốt Của Tướng Nguyễn Văn Điềm Và Đại Tá Võ Toàn (09/10)

Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam - Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo, Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc hiệu đính

Quatre Vietnamien Génies Militaires

Thiên Tài Quân Sự - Nguyễn Văn Tín

Tưởng Niệm 35 Năm - Nguyễn Văn Tín

Vinh Danh Anh Hùng Đặng Phương Thành Là Danh Nhân Quân Sự Việt Nam - Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu.

Anh Hùng Hoàng Sa

Thân Phận Người Lính Việt Nam Cộng Hòa 1, 2 - Mường Giang

Người Lính Việt Nam Cộng Hòa

Danh Sách Quân Cán Chính Các Cấp Việt Nam Cộng Hòa Tự Sát Trong Và Sau Ngày 30/04/1975

Tìm Gặp Những Anh Hùng 1, 2, 3, 4, 5 - Lê Văn Đẹp, Nguyễn Văn Thành (22/08)

Nhị Vị Thần Tướng - Sử Thiên Nam (22/09)

Vinh Danh Anh Hùng Trương Văn Sương Anh Hùng Nguyễn Văn Trại Là Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam - Nhóm Trúc Lâm Yên Tử (20/09)

Bay Vào Lòng Mẹ 1, 2, 3, 4, - Chinh Nguyên (07/09)

A

Anh hùng Đại đội beo 14 Thám Kích - Sư đoàn 9 Bộ Binh;

Anh Hùng Nguyễn Văn An - Trúc Lâm Lê An Bình sưu khảo;

Thần tướng Trương Quang Ân và phu nhân (1932 - 1968; 1931-1968)

B

Nén hương cho sĩ khí Trần-Văn-Bá -  Lâm-Lễ- Trinh, Nguyễn-Thiếu-Nhẫn

Anh-Hùng Lê-Quang-Bá - Lê-Xuân-Nhuận

Đại tá Nguyễn Đình Bảo - Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo;

Anh Hùng Trần Văn Bá - Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch - Trúc Lâm Lê An Bình sưu khảo;

Anh hùng Nguyễn Văn Bảy;

Anh hùng Mai Hồng Bướm;

Anh hùng Nguyễn Bá Đề;

C

Thần Tướng Hồ-ngọc-Cẩn (1938 - 1975)

Danh Nhân Nguyễn-Đình-Chiểu - Nguyễn-Đăng-Thục 

Anh hùng Nguyễn Viết Cần;

Anh Hùng Hồ Ngọc Cẩn - Trúc Lâm Lê An Bình sưu khảo; 

Mãnh Hổ Rừng Xanh - Kính bái hương hồn Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn - Lu Hà

Anh hùng Lê Cầu;

Anh hùng Trần Chiêm;

Anh hùng Tô Thanh Chiêu;

Anh hùng Huỳnh Xuân Côn;

D - Đ

Thần Tướng Phan-quang-Đông;

Phạm-Lễ | Trả Lại Danh Dự Cho Tổng Thống Ngô-đình-Diệm Và Cố Vấn Ngô-đình-Nhu

Thần Việt Điện 2010

Bình Tây Đại Nguyên-Soái Trương-Công-Định - Lâm Thu Hà

Thiên tài Quân Sự Trần Hưng Đạo - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc biên khảo 

Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 - Quỳnh Hương

Chân dung đức Trần Hưng Đạo - Vĩnh Nhất Tâm;

Trung úy Nguyễn Văn Đương - Trúc Lâm Lê An Bình sưu khảo;

Anh hùng Nguyễn Anh Dũng;

Anh Hùng Nguyễn Mạnh Dũng;

Anh hùng Lê Quang Định

Linh Hồn Bất Diệt Trương Công Định - Lu Hà

E

F

G

Four Vietnamese Military Geniuses by Nguyễn-Văn-Tín

Anh Thư Nguyễn Thị Giang - L.H;

Anh hùng Vũ Đức Giang;

H

Đại Tướng Nguyễn-văn-Hiếu: Số Phận Nghiệt Ngã Của Một Người Chiến Sĩ Quốc Gia Chân Chính

Số Mạng Của Một Người Ái Quốc

Thần tướng Lê Văn Hưng (1933 - 1975)

Thần tướng Trần Văn Hai (1929 - 1975)

Tưởng Niệm 30-04, Tưởng-Niệm Và Vinh-Danh Đại Tướng Nguyễn-Văn-Hiếu - Hội Sử-Học Việt-Nam

Quang-Trung Và Nhu Cầu Tây-Sơn Thời Đại - Lê-Minh-Nguyên

Những Ngày Cuối Cùng Của Tổng Thống Trần Văn Hương - Huy Phương

Tướng Nguyễn Văn Hiếu Một Chiến Tướng ? 1, 2 - Nguyễn Văn Tín

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu - Nhiều tác giả

Thiên Tài Quân Sự Nguyễn Văn Hiếu - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc biên khảo 

Tưởng Nhớ Cố Tổng-Thống Trần-Văn-Hương

Trung tá Lê Hồng - tamthucviet

Anh Hùng Võ Hoàng - tamthucviet

Anh hùng Đoàn Mạnh Hoạt;

Quang Trung Hoàng Đế Nguyễn Huệ - Thiện Ý

Anh hùng Phan Thành Hứa;

Thiên-Tài Quân-Sự Nguyễn-Huệ - Trúc-Lâm Lê-An-Bình biên khảo

Anh Hùng Nguyễn Văn Hoàng - Trúc Lâm Lê An Bình sưu khảo

Anh Hùng Phùng Tấn Hiệp - tamthucviet

Anh hùng Hồng Bảo Hiền;

Anh hùng Lê Huấn;

Anh hùng Siu Huguk;

Anh hùng Hà Xuân Hùng;

Anh hùng Phạm Minh Hùng;

Anh hùng Hùng râu kẽm;

Anh hùng Trần Học Hiệu;

Người bất tử Anh-Hùng Nguyễn-Thái-Học- Vĩnh-Nhất-Tâm;

I

J

K

Anh-Hùng Lưu-Trọng-Kiệt

Anh Hùng Trần Thiện Khải - tamthucviet

Anh Hùng Vũ Đình Khoa - Trúc Lâm Lê An Bình sưu khảo;

Danh-Nhân Nguyễn-Bỉnh-Khiêm 1, 2, 3 - Giáo-Sư Nguyễn-Đăng-Thục 

L

Thiếu-Tướng Nguyễn-Ngọc-Loan Một Đời Tận-Tụy Với Nước Non - Phạm-Phong-Dinh

Anh-Hùng Nguyễn-Văn-Lộc 

Anh Hùng Đất Việt Nguyễn Văn Long 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (26/04)

Anh Thư Cổ Thị Lành - Trúc Lâm Lê An Bình sưu khảo;

Anh hùng Nguyễn Bá Liên;

Anh hùng Nguyễn Ngọc Lương;

Anh hùng Hoàng Bội Lưu;

Anh hùng Lộc;

Anh hùng Nguyễn Văn Long;

Anh Hùng Lê Văn Lộc;

Anh Hùng Nguyễn Thế Luân;

Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Nhật Liên và cầu nguyện cho nạn nhân động đất ở Đảo quốc Haïti - Việt Báo

Lê Lai Khoác Hoàng Bào Cứu Chúa - Thu-Hà

M

Quatre Vietnamien Génies Militaires - Nguyễn-Văn-Tín

Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh - tamthucviet

Anh Hùng Trần Quang Mẫn - Trúc Lâm Lê An Bình sưu khảo;

Anh Hùng Lưu Minh - tamthucviet

N

35th Anniversary - Nguyễn-văn-Tín

35è Anniversaire - Nguyễn-văn-Tín

Thần tướng Nguyễn Khoa Nam (1927 - 1975)

Anh Hùng Trương Ngọc Ni - tamthucviet

Anh Hùng Lê Văn Ngôn

O

P

Cái Chết Oai Dũng Của Chuẩn Úy Nguyễn Văn Phần;

Thần tướng Phạm Văn Phú (1929 - 1975)

Anh-Hùng Võ-Đằng-Phương - Dương-Viết-Điền

Anh hùng Nguyễn Ngọc Phan;

Nguyễn Xuân Phúc Người lính không hề chết - Phan Nhật Nam;

Anh hùng Lê Phó;

Anh hùng Thần Phong;

Q

Anh hùng Nguyễn Văn Quân;

Anh Hùng Nguyễn Thanh Quan;

Anh Hùng Phạm Phú Quốc

R

S

Anh Hùng Nguyễn Minh Sang - Trúc Lâm Lê An Bình sưu khảo;

T

Tôn Vinh Vô Nhất Đại Sư Thích thượng Thiền hạ Tâm

Anh-Hùng Huỳnh-Duy-Thạch (1943-1974)

Thần tướng Trình Minh Thế (1922 - 1955)

Thần tướng Nguyễn Viết Thanh (1930 - 1970)

Quê-Hương | Trần-khát-Chân_Mai_Hoa Tướng Quân

Trần-Văn-Quân | Trần- Nhân-Tông và con đường chính pháp

Trần-Minh-Siêu | Đức Vua Phật-Hoàng Trần-Nhân-Tông

Tiểu sử phật hoàng Trần-Nhân-Tông

Mai-Quốc-Liên | Trần-Nhân-Tông_Vĩ Đại Và Bí Ẩn

Phan-Huy-Lê | Trần-Nhân-Tông

Anh-Hùng Bất-Tử Đặng-Phương-Thành - Nhiều tác giả

Kính Bái Hương Hồn Đại Tá Đặng Phương Thành - Lu Hà

Anh Hùng Nguyễn Gia Tập

Thiếu úy Huỳnh Văn Tiến

Nhị Vị Anh Thư Hai Bà Trưng - Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc;

Lịch-Sử Đức vua Trần-Nhân-Tông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - Biên khảo sử của Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc;

Bảo nghĩa hầu Trần Bình Trọng - Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo;

Trúc Lâm Sơ Tổ - Thích Phước Sơn;

Trúc Lâm Nhị Tổ - Thích Phước Sơn;

Trúc Lâm Tam Tổ - Thích Phước Sơn;

Trúc Lâm Tứ Tổ - Cao Xuân Huy, Lâm Giang dịch;

Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm lược truyện - Bửu Quang;

Anh Thư An-Tư - Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc biên khảo;

Cái Chết Của Cố Thiếu Tá Biệt Động Quân Trần Đình Tự - Thiên Lôi (23/04)

Anh Hùng Trình Minh Thế - Trúc Lâm Lê An Bình sưu khảo;

Anh hùng Nguyễn Hữu Thông;

Anh hùng Đỗ Cao Trí;

Anh hùng Bửu Trí;

Nhụy Kiều Tướng Quân Triệu Thị Trinh - Trần Phạm Vũ biên khảo;

Triệu Trinh Nương - Vĩnh Nhất Tâm;

Anh Hùng Cao Hoàng Tuấn;

Vua Trần Nhân Tông Anh hùng dân tộc kiêm Triết gia thi sĩ - Giáo sư Đặng Đức Siêu;

Vua Trần Nhân Tông Thiên Tài Quân Sự - Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo; Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc hiệu đính

Anh Hùng Phan Văn Tân Phạm Công Hiển Nguyễn Minh Sang Vũ Xuân Dương;

Anh hùng Nguyễn Đằng Tống;

Anh hùng Đỗ Hữu Tùng;

Anh Hùng Lê Anh Tuấn - Phan - Quân;

Anh hùng Nguyễn Văn Tư;

Anh hùng Phan Khắc Thích;

Anh Hùng Phạm Văn Thặng;

Anh Hùng Đỗ Hữu Toàn - Nguyễn Cường Việt;

Chiến Trường Bình Định Và Mãnh Sư Nguyễn Mạnh Tường 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Trần Thúc Vũ;

Đại Bàng Gẫy Cánh - Song Vũ;

Anh Hùng Ngô Quang Trưởng 1, 2 - Nguyễn Tường Tâm;

Anh Hùng Đặng Phương Thành; 

U

V

Thần tướng Lê Nguyên Vỹ (1933 - 1975)

Anh hùng Huỳnh Túy Viên;

Anh Hùng Trần Hướng Việt - tamthucviet;

Anh Hùng Trần Thế Vinh - Cánh Thép;

W

X

Y

Z

 

 

Trúc-Lâm Yên-Tử @  Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter