lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Lên Tiếng Của Thư Viện Hoa Sen:

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

Thư Mục Các trang Web Khác

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Bản Lên Tiếng Thư Viện Hoa Sen

thư viện hoa sen, hoa sen, hoasen, hoa sen xanh, nhân bản, từ bi, trung thực, trong trắng

Bản Lên Tiếng Của Thư Viện Hoa Sen là những nhận định của chúng tôi đối với vấn đề lịch sử cũng như chuyển luân những vấn đề của Phật giáo Việt-Nam. Những nhận định này nhằm làm sáng tỏ dư luận, phá vỡ sự thông tin một chiều từ những khuynh hướng tuyên truyền có lợi cho bạo quyền Việt cộng ở trong cũng như ngoài nước.  

Những nhận định của chúng tôi, đơn thuần là nhận định. Phê phán, chỉ trích xin dành cho độc giả. 

Ước mong độc giả khắp nơi ủng hộ tinh thần cho chúng tôi bằng cách thường xuyên thăm viếng Thư Viện Hoa Sen. 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

Ban biên tập Thư Viện Hoa Sen (24-08-2014) 

***

 

Trúc-Lâm Yên-Tử @  Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter