lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Southeast Asia Sea

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

Thư Mục Các trang Web Khác

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

thư viện hoa sen, hoa sen, hoasen, hoa sen xanh, nhân bản, từ bi, trung thực, trong trắng

Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý độc giả bốn phương những bài viết về chế độ Việt cộng và Trung cộng của nhà biên khảo Huỳnh-Tâm và những tác giả khác. Đây là những bó đuốc quý báu soi vào những mảnh đen tối của lịch sử Việt-Nam trong hơn 80 năm hiện diện của hai đảng Việt cộng và Trung cộng. Từ những cái nhìn đứng đắn, rõ ràng thực hư của lịch sử này, mỗi người dân Việt Nam sẽ nhận thức được đâu là kẻ thù chính yếu của dân tộc. Từ đó, một cuộc cách mạng phải diễn ra để chấm dứt chế độ cộng quyền tại Việt Nam thì đất nước chúng ta mới có thể thoát khỏi bàn tay khống chế của bọn Trung cộng. 

Ban biên tập Thư Viện Hoa Sen (01-07-2014) 

***

- Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990 - Kỳ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Huỳnh Tâm)

- Chiến lũy Trung cộng trên lãnh thổ Việt Nam (20 kỳ_Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 99) Siêu Quyền Lực Thế Giới Chia 5 Trung Cộng?

- Giặc Hán Đốt Phá Nhà Nam (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

- Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo Kỳ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (Huỳnh-Tâm)

- Đảng Cộng sản Việt Nam mở cửa mời Trung Cộng chiếm Biển Đông (1); Đảng Cộng sản Việt Nam mở cửa mời Trung Cộng chiếm Biển Đông (2); Đại tướng Phùng-quang-Thanh Là Người Của Cục Tình Báo Hoa Nam TC (*); Hai đầu tổ quốc hẹn nhau xuống đường;

Trúc-Lâm Yên-Tử @  Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter