lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Southeast Asia Sea

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

Thư Mục Các trang Web Khác

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Những Sự Thật Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật-Giáo Việt-Nam

thư viện hoa sen, hoa sen, hoasen, hoa sen xanh, nhân bản, từ bi, trung thực, trong trắng

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 01) Bồ Đề Tâm Thư Thứ Nhất : Lời Kêu Gọi Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất, Hoa-Kỳ, Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan, Liên Âu, Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam, Làm Lễ Siêu Độ Cho Nhị Vị Anh-Hùng Ngô-Đình-Diệm_Ngô-Đình-Nhu Nhân Dịp Tưởng-Niệm 50 Năm Vị Quốc Vong Thân 02-11-1963_02-11-2013

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 02) Bồ Đề Tâm Thư Thứ Hai : Lời Kêu Gọi Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất, Hoa-Kỳ, Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan, Liên Âu, Và Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Không Chính Trị Hóa Chư Thánh Tử Đạo

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 03) Bồ Đề Tâm Thư Thứ Ba : Lời Kêu Gọi Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất, Hoa-Kỳ, Úc-Đại-Lợi và Tân-Tây-Lan, Liên Âu, Và Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Về Việc Cung Nghinh Phật Đản 2557 Năm Và Cung Nghinh Khánh Đản 755 Năm của Đức Phật Hoàng Trần-Nhân-Tông

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 04) Bồ Đề Tâm Thư Thứ Tư : Lời Kêu Gọi Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam, Thống-Nhất Về Việc Hành Trì Chánh Tín Bài Trừ Mê-Tín Dị Đoan

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 05) Về Việc Tưởng-Niệm 50 Năm Hòa Thượng Thích Quảng-Đức Tự-Thiêu

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 06) Về Việc Tưởng niệm 50 Năm Hòa thượng Quảng-Đức Tự-Thiêu Không Phù Hợp Với Chánh Pháp, Chánh Tín và Nhân Tâm

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 07) Liên Quan Đến Án-Mạng Giết Chết Hòa Thượng Thích Quảng-Đức Ngày 11-06-1963

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 08) Hậu duệ VNCH khẩn thiết kêu gọi: V/v cộng sản trong nước và hải ngoại đang đồng thực hiện chiến dịch dùng Thích Quảng Đức để đấu tố VNCH

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 09) Phản Đối Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Đồng Hành Với Cộng-Sản Việt-Nam Liên Quan Đến Án-Mạng Của HT Quảng-Đức

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 10) Trần-Minh | 50 Năm Ngọn Đuốc Phá Hoại Quốc Gia

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 11) Lữ-Giang | Chuyện 50 Năm Nhìn Lại !

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 12) Liên-hiệp-Quốc Và Vụ Khủng Hoảng Phật Giáo 1963

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 13) Phản Đối Bài Viết Của VOA Không Phản Ảnh Sự-Thật Lịch-Sử Việt-Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 14) Phúc Trình Của Phái Bộ Liên Hiệp Quốc Về Tình Hình Phật Giáo Năm 1963 tại nước Việt-Nam Cộng-Hòa

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 15) Liên-Thành | Cục Địch Vận của cộng sản Hà Nội nhúng tay vào vụ đảo chánh 1963

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 16) Thư Tối Khẩn Gởi Đến Các Chủ Tịch Cộng Đồng, Tổ Chức, Hội Đoàn Người Việt Tự Do tại Úc-đại-Lợi Và Tân-tây-Lan

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 17) Nguyễn-Liên | Tưỏng-Niệm Hay Đấu Tố Của Một Số Cao Tăng Phật Giáo Việt Nam Tại Sydney - Úc Châu Tổ Chức

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 18) Võ-long-Ẩn | Lễ Kỹ niệm Năm mươi năm “Pháp Nạn”

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 19) Lữ-Giang | Erich Wulff: kẻ nối giáo cho giặc

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 20)_Tôn Vinh Anh-hùng Ngô-đình-Diệm_Anh-hùng Ngô-đình-Nhu Là Anh-Hùng Dân-Tộc Việt-Nam, Danh-Nhân Lịch-Sử Việt-Nam Cận Hiện-Đại

- Những Sự Thật Lịch Sử Cần Phải Biết (Phần Thứ 21) "Trái Tim Bất Diệt" Của Thầy Thích Quảng-Đức Vốn Không Hề Có

- Những Sự Thật Lịch Sử Cần Phải Biết (Phần Thứ 22) Thử Nhìn Lại: Cuộc Khủng Hoảng Phật Giáo 1963 trong Bối Cảnh 50 năm Tranh Đấu Tự Do Tín Ngưỡng tại Việt Nam

- Những Sự Thật Lịch Sử Cần Phải Biết (Phần Thứ 23) Lữ-Giang | Càng Quậy Càng Chìm Sâu Xuống

- Những Sự Thật Lịch Sử Cần Phải Biết (Phần Thứ 24) Lữ-Giang | Hành trình của Luật Nhân Quả

- Những Sự Thật Lịch Sử Cần Phải Biết (Phần Thứ 25) Phản Đối Nhóm Ấn Quang Âu-Châu Của Thích Minh-Tâm Tiếp Tục Vọng Ngữ

- Những Sự Thật Lịch Sử Cần Phải Biết (Phần Thứ 26) Không Có Việc Bà Ngô-đình-Nhu Xin Lỗi Nhóm Ấn-Quang

- Những Sự Thật Lịch Sử Cần Phải Biết (Phần Thứ 27) Thư Gởi Đến Nguyên-Huy Người Việt_Huỳnh-tấn-Lê_Tổng hội Cư sĩ PGVN tại Hoa Kỳ

- Những Sự Thật Lịch Sử Cần Phải Biết (Phần Thứ 28) Nguyễn-kiên-Trung | Sao Nhiều Thích Trí-Quang Quá Vậy !?

- Những Sự Thật Lịch Sử Cần Phải Biết (Phần Thứ 29) Nguyễn-kim-Khánh | Thành quả hỗ tương: Ấn Quang-Cộng sản

- Những Sự Thật Lịch Sử Cần Phải Biết (Phần Thứ 30) Lữ-Giang | Vọng ngữ: Con đường giải thoát?

- Những Sự Thật Lịch Sử Cần Phải Biết (Phần Thứ 31) Sàigòn Times Úc Châu: Pháp Nạn hay Quốc Nạn Sàigòn Times Úc Châu | Pháp Nạn hay Quốc Nạn?

- Những Sự Thật Lịch Sử Cần Phải Biết (Phần Thứ 32) Nguyễn-việt-Nữ | Hôm Nay 11 Tháng 6 Năm 2013 Đúng 50 Năm Thích Quảng-Đức Tự-Thiêu (11.6.1963-11.6.2013)

- Những Sự Thật Lịch Sử Cần Phải Biết (Phần Thứ 33) Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc sẽ ra mắt Quý độc giả tại Orange County vào dịp Tết Giáp Ngọ 2014

- Những Sự Thật Lịch Sử Cần Phải Biết (Phần Thứ 34) Lời Kêu Gọi Các Hội Đoàn Người Việt Quốc Gia Tại Pháp Tẩy Chay Ngày Cầu Nguyện 11-07-2013 Cho Việt Cộng Do Nhóm Ấn-Quang Âu-Châu Của Minh-Tâm Tổ Chức Trước Quốc Hội Âu-Châu, Strasbourg

- Những Sự Thật Lịch Sử Cần Phải Biết (Phần Thứ 35) Về Đám Táng Của Ông Thích Minh-Tâm

- Những Sự Thật Lịch Sử Cần Phải Biết (Phần Thứ 36) Thông Cáo Đặc Biệt Về Đám Tang Ông Thích Minh Tâm

- Những Sự Thật Lịch Sử Cần Phải Biết (Phần Thứ 37) Tuyên Cáo Phản Đối Tuyên Bố Chung “Đối Tác Hợp Tác Chiến Lược Toàn Diện” Giữa Việt Cộng và Trung Cộng ngày 21-06-2013 tại Bắc Kinh, Trung quốc

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 38) Huế - 46 Tội Ác Diệt Chủng Của Băng Đảng Hồ Chí Minh - (Tịnh-Ngọc, KKT)

- Những Sự Thật Lịch Sử Cần Phải Biết (Phần Thứ 39) Diễn Tiến Cuộc Thảm Sát Đồng Bào Vô Tội Tại Huế Vào Tết Mậu Thân 1968 Và Cuộc Thẩm Cung Của Thiếu Tá Liên-Thành Với Tên Trung tá Điệp Viên Cộng Sản Hoàng-kim-Loan - (Liên-Thành)

 - Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 40) Phim Tài Liệu Thảm Sát Ở Huế Mậu Thân 1968

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 41) Tôn Vinh Anh-Hùng Ngụy-văn-Thà Là Thập Nhất Đại Thần Tướng Việt-Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 42) Xin đừng buôn bán nhục thân Chư Thánh Tử Đạo Phật Giáo

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 43) Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, Tư Lệnh CSQG/VNCH với Sài Gòn và Huế trong Mậu Thân 1968 và Vụ Xử Bắn Tên Đặc Công Cộng sản Bảy Lốp - (Liên Thành)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 44) Thư gởi Thầy Hoàng Phủ Ngọc Tường và Thư gởi Tên Tội Phạm Diệt Chủng Hoàng Phủ Ngọc Tường - (Liên Thành)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 45) Thư Gởi "Nhà Huế Học" Nguyễn Đắc Xuân - (Bằng-Phong Đặng-văn-Âu)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 46) Lê Văn Hảo, Thích Đôn Hậu, Hoàng Phủ Ngọc Tường, và Nguyễn Đắc Xuân, 4 nhân vật chịu trách nhiệm trước lịch sử và Tòa Án Quốc Tế về Tội Ác Chiến Tranh và Tội Ác Diệt Chủng - (Liên Thành)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 47) Huế Nợ Ai? - (Liên Thành)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 48) Ai Nợ Huế? - (Liên-Thành)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 49) Tết Ngày Xưa

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 50) Tết Nguyên Đán...Có Từ Đâu?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 51) Ý-Thức-Hệ Dân-Tộc Trong Ngày Tết Việt-Nam 

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 52) Đặng-huy-Văn | Bởi Còn Đây Nỗi Đau Tết Mậu-Thân !

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 53) Phan-văn-Phước | Chữ TẾT trong Tiếng Mẹ Đẻ tạo âm hưởng và gợi hình

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 54) Tăng thống Thích Quảng Độ Và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Chính Thức Gia Nhập Giáo Hội Phật Giáo Quốc Doanh Của Bạo Quyền Việt Cộng

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 55) Huế Đòi Nợ - (Liên Thành)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 56) Thông báo sách Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc sẽ bắt đầu phân phối đợt 1 vào ngày 5/2/2014

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 57) Nhìn Người Và Dùng Người Của Thiên Tài Quân Sự Việt Nam Quang Trung Nguyễn-Huệ

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 58) - Đi vào con đường cùng

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 59) CỘNG SẢN NẰM VÙNG Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn" - (Liên Thành)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 60) Về Nhạc Của Việt Cộng Nằm Vùng Trịnh-công-Sơn

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 61) Ngày Quân Lực 26-10 Và Ngày Quân Lực 19-06

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 62) Tưởng Niệm 30-04, Tưởng-Niệm Và Vinh-Danh Đại Tướng QLVNCH Nguyễn-văn-Hiếu Thiên-tài quân-sự Việt-Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 63) Phật giáo Việt Nam hộ quốc an dân luôn đồng hành cùng dân tộc nhưng không đồng hành với cộng sản

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 64) Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc nhưng không đồng hành với cộng sản

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 65) Việt Nam Là Nước Giam Giữ Tù Chính Trị Nhiều Nhất Trên Thế Giới

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 66) VIDEO BUỔI HỘI LUẬN THÍCH TRÍ QUANG, THẦN TƯỢNG HAY TỘI ĐỒ DÂN TỘC TẠI SAN JOSE, CALI, NGÀY THỨ BẢY 5-4-2014

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 67) HT Thích Tâm Châu: Người mang tơi chữa lửa!

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 68) Đại Tướng Nguyễn-văn-Hiếu: Số Phận Nghiệt Ngã Của Một Người Chiến Sĩ Quốc Gia Chân Chính

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 69) Chiến Thuật và Chiến Lược Phần 1 và 2

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 70) Nhớ Lại Cuộc Thảm Sát Thanh Bồ-Đức Lợi, Đà Nẵng: 24-8-1964 (bài 1 và 2)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 71) Giá Trị Cuộc Sống Con Người Theo Văn Hóa Việt Qua 9 Truyền Kỳ

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 72) Vesak Và Biển Đông

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 73) Nhận Định Việc Trung Cộng Đem Giàn Khoan Dầu Khổng Lồ Vào Gần Đảo Lý Sơn Của Việt-Nam Và Tình Hình Chính Trị Tổng Quát

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 74) Tổng Thống Ngô Đình Diệm: Người đã lưu dấu bước chân lịch sử trên đảo Hoàng Sa

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 75) Vua Quang Trung với Hoàng Sa, Trường Sa

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 76) Tại Sao Cần Phải Noi Gương Những Nhà Lãnh Đạo Họ Ngô

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 77) Bản Lên tiếng Thứ  59_Hồ chí Minh Và đảng Cộng Sản Việt Nam Đã Bán Sạch Biển Đông Cho Trung Cộng  Từ Hơn 50 Năm Qua!

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 78) Bản Lên tiếng Thứ 60_Biển Đông Đã Bị Việt Cộng Bán Sạch Cho Trung Cộng, Người Việt Chúng Ta Cần Phải Làm Gì?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 79) Thư Của Liên-Thành Nguyên Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy CSQG/Thừa-Thiên Huế Gởi thích Quảng Độ Và Việt Gian Võ-văn-Ái

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 80) Bản Lên Tiếng Thứ 52_Phản Đối Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Quyên Tiền Xây Chùa Trong Cơn Quốc Nạn

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 81) Âm Mưu của Trung Cộng Xác Nhận Chủ Quyền trên toàn Biển Đông qua giàn khoan HD 981

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 82) Lời Kêu Gọi Trì Tụng Thần Chú Đại Bi Để Giải Trừ Hai Chế Độ Trung Cộng Và Việt Cộng

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 83) Trên thế giới, Quân Đội nào chiến đấu giỏi?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 84) BẢN LÊN TIẾNG CHÍNH THỨC VỀ BỨC "KHẨN THƯ BÁO ĐỘNG" CỦA TÁC GIẢ NGỌC PHƯƠNG NAM ĐÃ GIẢ MẠO HOÀNG TỘC NHÀ NGUYỄN

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 85) Khi Quảng Độ Và PGVNTN Muốn Ngồi Trên Đầu Nhà Nguyễn

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 86) Câu chuyện về sự nhân hậu của Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lãng quên nếu Đức Dalai Lama không tiết lộ

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 87) Đây! Huỳnh Tấn Mẫm

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 88) Đại Họa Diệt Vong Việt Nam Gần Kề, Qua Sự Khủng Bố Của Trung Cộng, Từ Các Đập Thủy Điện

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 89) Buổi Hội Thảo v/v Trung Cộng lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam - Người Việt hải ngoại có thể làm gì?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 90) Xin vui lòng tiếp tay ghi tên thưa Cộng sản Việt Nam ra các tòa án quốc tế

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 91) Xin góp bàn tay cứu nước: Trưng cầu Dân ý

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 92) Địa Đạo Củ Chi

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 93) Thư Mời và Chương Trình Lễ Tưởng Niệm 51 Năm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Cố Vấn Ngô Đình Nhu và những Quân Dân Chính Việt Nam Cộng Hòa đã Vị Quốc Vong Thân, 1-11-2014

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 94) Tuyên Cáo Phản Đối Hán Gian Nguyễn-tấn-Dũng Âm Mưu Diệt Chủng Văn Hóa Sử Việt-Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 95) Chuyện 60 năm vẫn còn xạo!

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 96) Đôi Lời Về Mật Ước Bán Nước Thành Đô

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 97) Bắc Thuộc Ngàn Năm? Không Bao Giờ Tái Diễn!

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 98) Thư của Tác giả Liên Thành trả lời cựu Trung Tá Nguyễn Mộng Hùng

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 99) Siêu Quyền Lực Thế Giới Chia 5 Trung Cộng?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 100) Diễn Biến Thảm Kịch Đám Phản Quốc Sát Hại Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô-đình-Diệm Và Ông Cố Vấn Ngô-đình-Nhu

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 101) Formosa Hà Tĩnh đã trở thành đặc khu của Trung cộng?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 102) Thực trạng Việt Nam: Vấn đề và Giải pháp

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 103) Lòng thù hận Thiên Chúa Giáo

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 104) Giai Đoạn 1966: Khởi Loạn. Bàn Thờ Phật Xuống Đường

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 105) Một Thủa Vàng Son Của Nền Túc Cầu Việt-Nam Cộng-Hòa

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 106) Vận-Động Thay Đổi Tương Quan Lực Lượng

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 107) (Bài 1) - Huế - Địa Ngục Trần Gian Có Thật

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 108) Thích Minh-Châu: Khi chính trị xâm nhập vào tôn giáo: Hành tung bí ẩn của một nhà sư (Bài 1)

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 109) Thích Minh-Châu: Khi chính trị xâm nhập vào tôn giáo: Hành tung bí ẩn của một nhà sư (Bài 2)

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 110) Thích Minh-Châu: Khi chính trị xâm nhập vào tôn giáo: Hành tung bí ẩn của một nhà sư (Bài 3)

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 111) Thích Minh-Châu: Khi chính trị xâm nhập vào tôn giáo: Hành tung bí ẩn của một nhà sư (Bài 4)

- Những Sự Thật Cần Được Biết (Phần thứ 112) Thích Minh-Châu Là Ai?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 113) Đàng sau chiến lược của Mỹ

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 114) Tội ác của đảng Cộng sản đối với thương binh VNCH ở Tổng Y Viện Cộng Hòa.

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 115) Thư Phản Đối Hòa Thượng Thích Viên Lý_Viên Huy Chùa Điều Ngự Dùng Hình Phật Để Bán Vé Số

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 116) Lời Kêu Gọi Hòa Thượng Thích Viên Lý Viện Chủ Chùa Điều Ngự Chuyển Quỹ Xây Chùa Sang Quỹ Bảo-Trợ Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 117) Tăng Sĩ Gương-Mẫu

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 118) Vụ Quách Thị Trang

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 119) Bài Phân Tích và Nhận Định của Bác Sĩ Nguyễn Đức Liên về Tác phẩm "Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc?"

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 120) Đảng cộng sản Việt Nam gây rối trật tự công cộng vi phạm điều 245 Bộ Luật hình sự.

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 121) Đảng CSVN Gây Rối Trật Tự Công Cộng Đẩy Dân Tộc Việt Nam Vào Vòng Nô Lệ Giặc Tầu Kể Từ Ngày 02-09-1945

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 122) Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa sẽ phá hủy ngôi Già lam lớn nhất thế giới

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 123) Bách Việt Trong Lòng Dân-Tộc Việt-Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 124) Cải cách ruộng đất !

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 125) Có Phải Là : Chính Thể Việt Nam Cộng Hòa Đã Chết?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 126) Có Nên Cần Rà Xét Lại Tất Cả Các Bài Hát Từ Thời Miền Nam Cộng Hòa?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 127) Kế Hoạch Cho Ngày Tàn Của Phật Giáo

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 128) Thư lên tiếng về việc vu khống Hòa thượng Thích Viên Lý

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 129) Thất Bại Triển Lãm Cải Cách Ruộng Đất, Việt Gian - Việt Cộng Tấn Công Cờ Vàng - Người Việt Quốc Gia

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 130) Đừng Để Ánh Sáng Ảo Của « Đèn Cù » Che Quyền Người Dân Lật Đổ Bạo Quyền?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 131) Đối Địch Và Thọ Địch

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 132) Việt Cộng Phá Tan Phật Giáo Việt Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 133) Ngô Đình Diệm và kinh nghiệm tắm máu

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 134) Lễ hội Quốc Khánh Việt Nam Cộng Hòa 26 tháng 10, 2014 và Lễ Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm tại Boston, Massachusetts

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 135) Tầm vóc lịch sử của Tổng Thống Ngô Đình Diệm

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 136) Vận Động Cách Mạng Dân Tộc

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 137) Trần-Minh-Công: Đọc “Biến Động Miền Trung” của Tác giả Liên Thành

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 138) Hội Sử-Học Việt-Nam phản đối dự luật công nhận 30/4 là Ngày Hành Trình Đến Tự Do do TNS Ngô Thanh Hải_Gia Nã Đại đề xướng

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 139) Chào năm mới 2015 đang về ! Kính lạy Đức Ngô Vương !

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 140) Toàn trị Việt cộng đang trên đường phát xít hóa

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 141) Hội Sử-Học Việt-Nam phản đối viện Khổng Tử thiết lập ở đại học Hà Nội, Việt-Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 142) Trung cộng đòi sử dụng trực tiếp tiền Nhân dân Tệ trên lãnh thổ Việt Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 143) cộng sản Việt-Nam đang ‘dâng’ nền kinh tế nước nhà cho Trung cộng?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 144) Hội Sử Học Việt-Nam vinh danh 75 tử sĩ Hoàng Sa Hải quân Việt-Nam Cộng-Hòa là Anh-hùng dân-tộc Việt Nam_Danh-nhân quân-sự Việt-Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 145) 41 năm trận chiến Hoàng Sa, ai nhớ ai quên?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 146) Hội sử-học Việt-Nam tuyên cáo 40 năm quốc hận 30-04-1975_30-04-2015

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 147) Hội sử-học Việt-Nam nhận định về Hội nhà báo độc lập Việt-Nam_Phạm chí Dũng xây dựng Luật Biểu tình

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 148) Hội sử-học Việt-Nam lên tiếng yêu cầu ban tiếng Việt đài VOA điều chỉnh những thông tin sai lầm về hải quân trung tá Nguỵ-văn-Thà và 74 tử-sĩ Hoàng-sa của Việt-Nam Cộng-Hòa

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 149) Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu hay bị thiêu?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 150) Đem Đại Nghĩa Để Thắng Hung Tàn Lấy Chí Nhân Mà Thay Cường Bạo (bài số 3)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 151) Hội sử-học Việt-Nam tố cáo đảng cộng sản Tàu phạm tội ác chống nhân loại, xâm lược, và diệt chủng dân tộc Việt-Nam, Tây Tạng và Pháp Luân Công

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 152) The Vietnamese historical association denounces the Chinese Communist Party for its crime against human beings, of aggression and of genocide toward the Vietnamese ethnic, the Tibetans and Falun Gong.

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 153) Cộng đồng người Việt tự do Úc Châu không ủng hộ việc trùng tu Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 154) Nguồn Gốc Danh Từ Sài Gòn

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 155) Những đồng minh anh-hùng

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 156) Bác sĩ Nguyễn-hy-Vọng, cựu sĩ quan quân y QLVNCH, gửi ông Edward Trivette, Luật sư đại diện cho ông Nguyễn-đình-Thắng

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 157) Cựu sĩ quan Quân lực Việt-Nam Cộng-Hòa trả lời ông Nguyễn-đình-Thắng: "Tôi sẳn sàng ra tòa để bảo vệ ngày Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa 19/06"

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 158) Quân Sử Việt-Nam gởi thư đến ông Edward Trivette, Luật sư đại diện cho ông Nguyễn-đình-Thắng

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 159) UNESCO Chưa Bao Giờ Vinh Danh Hồ Chí Minh Là Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 160) Phản biện bài viết về 30 tháng Tư trên BBC của Võ Văn Ái

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 161) Hội sử-học Việt-Nam: Năm 2014-2015 Việt Nam vẫn là Nước Giam Giữ Tù Chính Trị Nhiều Nhất Trên Thế Giới

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 162) Từ 50 năm Thích quảng Đức 2013 đến 40 năm quốc hận 2015

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 163) Dân tộc và Phật giáo Việt Nam được gì qua sự kiện Bồ tát Thích Quảng Đức

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 164) Cộng sản mượn sự kiện bồ tát Thích Quảng Đức để mị dân!

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 165) Tài liệu 13 trang của Sở Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ (CIA): Thế lực chính trị của nhóm Phật Giáo phản loạn

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 165) Còn Cờ Đỏ Sao Vàng Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 166) Thư Ngỏ: V/v TS Nguyễn Đình Thắng Tổ Chức “Hành Trình Đến Tự Do Của Chúng Tôi” Ngày 19.6.2015

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 167) Thư vận động chữ ký để phản đối Đạo luật S-219 của Canada

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 168) Ngô Đình, một dòng họ đáng kính trong lịch sử Việt Nam...

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 169) Vén Màn bí mật về cái Chết Tướng Hiế́u

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 170) Vấn Đề Tình Báo Hoa Kỳ và cái Chết Bí Mật của Các Tướng Lãnh Tài Ba QLVNCH

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 171) Ai là Phật tử lạ?!

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 172) Khi lãnh đạo các tôn giáo tôn thờ tội ác

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 173) Việt Cộng công khai Nhục Mạ Tôn Giáo Xây Chùa "Thờ" Hồ Chí Minh Trước Phật Đài

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 174) Công lý đã sáng tỏ: tòa án California đã hủy bỏ bản án khiếm diện Liên-Thành vì Trần-đình-Minh, Tổng thư ký GHPGVNTN của Thích Quảng Độ và Võ-văn-Ái, đã gian dối với hệ thống luật pháp Hoa Kỳ

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 175) Bí hiểm trong Trung Nam Hải

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 176) Phải hành động khẩn cấp nếu không muốn mất nước!

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 177) Gởi Luật sư Steven Điêu và Thượng tọa Giác Đẳng

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 178) Ngụy tạo lịch sử để gỡ tội bán nước từ Hồ chí Minh đến nay

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 179) Không nên có đức tin mù quáng vào bất cứ tôn giáo nào - Các Linh Mục, Giám Mục, Hồng Y, Giáo Hoàng hay các chức sắc Phật Giáo, hoặc bất cứ tôn giáo nào

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 180) Hội sử-học Việt-Nam tố cáo Tập Cận Bình phạm tội ác chiến tranh và diệt chủng nhân loại

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 181) Trung cộng Bắt Đầu Thôn Tính Việt Nam Từ Đà Nẵng - Chặt Lìa Bắc Nam?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 182) 10 Vấn Nạn Vĩ Đại Của Dân Tộc Việt Nam Được Giải Quyết Ra Sao?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 183) Em đọc sử Việt truyền thống chống Tàu xâm lăng

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 184) Vì sao Việt cộng xóa nhòa môn học Sử dân tộc?

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 185) Em đọc sử Việt huyền sử Việt Nho

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 186) Em đọc sử Việt đôi nét về huyền sử Lạc Việt

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 187) Em đọc sử Việt nguồn gốc văn hóa nhân bản Việt-Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 188) Cố Phó-Đề-Đốc Hoàng-Cơ-Minh trong Hồi Ký Kháng Chiến Hành Trình Người Ði Cứu Nước của Cựu Kháng Chiến Quân Phạm-Hoàng-Tùng

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 189) Cây đàn của thầy Dưỡng

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 190) Kẻ phản bội : Đoàn Công Lập Trưởng ty Cảnh sát quốc-gia tỉnh Thừa-Thiên và thị xã Huế

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 191) Bốn mươi tám năm trôi qua vụ thảm sát đồng bào Huế vào Tết Mậu Thân 1968, công lý và công bằng vẫn chưa được sáng tỏ

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 192) Việt Nam Cộng Hòa & những Mùa Noel cũ

Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 193) Giỗ trận Hoàng-Sa lần thứ 42 (19-01-1974_19-01-2016)

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 194) Thông cáo báo chí thành lập hội biển Đông-Nam-Á Việt-Nam

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 195) Cụ rùa bà ra đi, hội đại vi xi 12 bí rị, dân chủ cuội fini

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 196) Sự phản bội của thiền sư Thích Nhất Hạnh

- Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 197) Deng Xiaoping crimes of genocide, Đặng Tiểu Bình, Một tội phạm diệt chủng

Trúc-Lâm Yên-Tử @  Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Live Traffic Feed
Flag Counter