lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Lên Tiếng Của Thư Viện Hoa Sen:

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN; )

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

 

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Những Sự Thật Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật-Giáo Việt-Nam

thư viện hoa sen, hoa sen, hoasen, hoa sen xanh, nhân bản, từ bi, trung thực, trong trắng

Đừng Im Tiếng – Mà Phải Lên Tiếng

 

Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần thứ 106) Vận-Động Thay Đổi Tương Quan Lực Lượng

Trích: “ Cuộc vận động chính trị mới rất cương quyết và kiên trì của nhiều giới, đi đầu là trí thức và thanh niên, cho một nước VN dân chủ mới đang được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhiều đảng viên tiến bộ và biết quí tự trọng. Trọng tâm của nó là làm thay đổi tương quan lực lượng giữa dân chủ-tiến bộ và độc tài-bảo thù, với mục tiêu trong sáng là mở cửa tương lai cho VN đặt trên những giá trị nền tảng phù hợp với văn minh thời đại là đoàn kết, dân chủ, độc lập, phồn vinh và hòa bình, sánh vai bình đẳng với các dân tộc văn minh khác! ( Tưởng nhớ quá khứ để mở cửa tương lai! Hay khép lại quá khứ để đóng cửa tương lai? Âu Dương Thệ )

Tương quan lực lượng giữa Độc tài toàn trị và lực lượng Dân chủ hiện tại thế nào?

Toàn trị việt cộng bao gồm:

Tài chánh bao gồm trọn tài nguyên Quốc gia.

Lực lượng dân chủ có những gì?

Tài chánh đóng góp được bao nhiêu!?

Muốn thay đổi tương quan lực lượng phải đi theo con đường khác:

Đường vận động cách mạng toàn dân, trịnh trọng gọi: Cách mạng Dân tộc.

Quên đi quá khứ – xóa bỏ hận thù – hòa hợp, hòa giải – đoàn kết xây dựng tương lai “

Đó là câu dụ khị mỹ miều của tuyên giáo việt gian cộng sản ra rả chiêu dụ người Việt Quốc gia đã có từ lâu.

Chỉ có bọn vô học, bất lương mới hô hào xóa nhòa lịch sử.

Lịch sử là hiện thực xã hội
Dù nhớ dù quên vẫn hiện tồn

Người khôn học bài học lịch sử để khỏi tái phạm sai lầm trong lịch sử Kẻ dại chấp chặt vào quá khứ vàng son ngày trước khi lịch sử sang trang Thành ra ù lì ngăn dòng chảy của lịch sử, cản đường tiến của dân tộc.

Ngay từ cuối thập niên 50s của thế kỷ trước, Tùng Phong Ngô Đình Nhu Nhân danh lãnh đạo Miền Nam VNCH khuyên lãnh đạo cộng sản Bắc Việt: " Quý vị dựa vào chủ thuyết cộng sản được một phần thành tựu. Bây giờ là lúc nên lìa bỏ chủ thuyết tai hại ấy để xây dựng lại Đất nước.

Kinh Phật dạy " Trụ mà không trụ " nên buông bỏ khi đến lúc cần buông bỏ "

Tiếc thay lời tha thiết của nhân sĩ yêu nước Miền Nam đặt không đúng chỗ! Hồ và những người cộng sản thấm quá sâu vào chủ thuyết bạo tàn duy vật. Đâu thể buông bỏ hồi đầu như người Việt hiền lương, nhân nghĩa được!

Vì vậy mà gây nên thảm cảnh dân tộc và cả họa hoạn mất nước trong sớm tối Cộng sản không thể khuyên giải, nhẫn nại thuyết phục như đã thấy. Cộng sản phải huy động sức mạnh toàn dân đánh đổ loại trừ " Cộng sản không thể cải sửa. Cộng sản phải loại trừ thay thế ".

Đó là sự thật hiện tiền không cần biện luận!

Muốn " thay đổi TƯƠNG QUAN LỰC LƯỢNG," phải vận động sức mạnh toàn dân.

Thực hiện ĐẠI CÁCH MẠNG DÂN TỘC đích thật, loại trừ chế độ toàn trị việt cộng mới khai mở ra thời kỳ mới, tái thiết, xây dựng lại Đất nước.

Ngoài ra là cải lương vá víu tạm bợ, nhiều lắm là rề rà mò mẩm như Miến Điện

Phần chắc là nửa nạc, nửa mở, thực chất là độc tài cá nhân như Putin bên Nga!

Ai là người làm nên lịch sử Dân tộc?

Chính chúng ta, con dân nước Việt chớ chẳng phải ai khác!

Ngày xưa VNCH, tuổi trẻ Miền Nam bước chân vào quân trường ngạo nghễ cất cao lời hát:

" Thanh niên ơi!
Hồn thiêng núi sông đợi chờ
Nơi tay ta toàn dân ngóng trông từng giờ
Mang máu anh hùng ta đừng làm nhơ máu anh hùng
Trai nước Việt thề làm đèn sáng thế giới soi chung
"

Chừng nào kẻ sĩ Việt Nam lấy lại được hào khí,
Chừng nào tuổi trẻ Việt Nam lấy lại được ngạo khí,
Hết bạc nhược ươn hèn, dũng mãnh đứng lên diệt trừ sói lang cộng sản
Mới mong xóa tan đêm trường u minh duy vật cộng sản

Đưa nước Viêt mến yêu vào ánh dương rực rở bên bờ biển Đông

Tự do không cho không, biếu không
Phải tranh đấu mới có
Ai không dám chiến đấu vì Tự do – Dân chủ
Không xứng đáng được hưởng hai giá trị ấy
( Freedom is not free. Who dares not fight for Freedom and Democracy. Does not deserve both )

Nguyễn Nhơn

Trúc-Lâm Yên-Tử @  Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter