lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Lên Tiếng Của Thư Viện Hoa Sen:

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN; )

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

 

 

Những Sự Thật Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật-Giáo Việt-Nam

thư viện hoa sen, hoa sen, hoasen, hoa sen xanh, nhân bản, từ bi, trung thực, trong trắng

 

Đừng Im Tiếng – Mà Phải Lên Tiếng

Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần Thứ 35) Về Đám Táng Của Ông Thích Minh-Tâm

Ông Thích Minh-Tâm chủ tịch hội đồng điều hành nhóm Ấn-Quang tại Âu-Châu (Giáo hội phật giáo Việt-Nam thống nhất Âu Châu) đồng thời là trụ trì chùa Khánh Anh, Bagneux Paris vừa bất ngờ qua đời ngày 08-08-2013 tại Phần-Lan.

Ông Thích Minh Tâm, tục danh là Lê-minh-Tâm sinh năm 1940 tại Bình-Thuận Việt-Nam.

Xuất gia theo tu học nơi ông Thích Huyền-Quang (năm 1956) và năm 1967 thọ đại giới và được chính phủ Việt-Nam Cộng-Hòa cho xuất ngoại du học tại Nhật Bản.

Tại Nhật, thay vì chuyên tâm tu học Phật Pháp, ông Minh-Tâm lại tham gia các phong trào phản chiến chống chính phủ Việt-Nam Cộng-Hòa cũng như đâm sau lưng chiến sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa.

Sau khi hiệp định Paris được ký kết năm 1973, Huyền-Quang chỉ thị cho Minh-Tâm sang Pháp hoạt động. Trước là tiếp tay cùng Thích Nhất-Hạnh phá hoại VNCH sau là nằm vùng để tiện việc hoạt động cho Việt cộng khi có thời cơ thích hợp.

Dưới các vỏ bọc là Thượng tọa, Hòa thượng (GHPGVNTN AC), Phó Chủ Tịch của Hội Đồng Tăng Già Thế Giới (WBSC), Chủ Tịch Hội Đồng Tăng Già tại Pháp, Minh-Tâm đã xông xáo hoạt động trong các lãnh vực phổ biến Phật pháp qua các khóa tu học Phật pháp Âu Châu dành cho nhiều tầng lớp Phật tử khác nhau; ngoài ra còn tham gia vào các việc tranh đấu, tuyệt thực, trình thỉnh nguyện thư (đến chính giới Âu Châu) cho dân chủ nhân quyền Việt Nam.

Có thể nói ở đâu có ông Minh-Tâm xuất hiện là nơi đó quy tụ được những thành phần người Việt tỵ nạn chống Cộng sản Việt-Nam. Đây là một nề nếp sinh hoạt lâu năm ở nước Pháp nói riêng và Âu Châu nói chung.

Nhưng vỏ bọc này đã dần dần lộ ra khi Minh-Tâm lập nhóm Về Nguồn vào năm 2006 qua bức thư của thầy Thích Tâm-Huy Gửi Ngài Hòa thượng Minh Tâm nhân đọc hai lá thư về "Ngày Về Nguồn lần 4 tổ chức tại Đức quốc" http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-100_4-4666_5-10_6-27_17-362_14-2_15-2/; http://www.truclamyentu.info/tlls_lichsuvietnamcandai/thucuathichtamhuy.htm;

Nhóm Về Nguồn được lập ra nhằm đưa Giáo hội Phật Giáo Thống Nhất Âu Châu, Liên Âu, Hoa Kỳ, Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan thống hợp cùng Giáo hội Phật giáo quốc doanh của việt cộng dưới sự chỉ đạo của Ban tôn giáo của nhà cầm quyền Việt cộng.

Ngoài ra, trong bức thư nói trên của thầy Tâm Huy còn nêu lên phẩm hạnh của Minh-Tâm khi có quan hệ bất chánh cùng một ni cô pháp danh Diệu-Trạm trong chùa Khánh Anh. Danh tánh ni cô này bất đắc dĩ chúng tôi xin nêu ra, câu chuyện này người nào từng đi chùa Khánh Anh thường xuyên đều biết cả. Trước đây, trong các bản lên tiếng chúng tôi không nêu tên vì muốn cho MTâm một cơ hội để quay đầu trở lại, tiếc rằng ông ta đã không làm điều này.

Anh Trung, cựu huynh trưởng gia đình Phật tử Khánh Anh là một trong những người biết rõ mối quan hệ này, nên đã bị Minh-Tâm dùng Quảng-Đạo đuổi khỏi GĐPT (xảy ra khoảng trên 10 năm nay).

Năm 2013, Ban tôn giáo Việt cộng làm rầm rộ việc “hòa thượng Thích Quảng-Đức vị pháp thiêu thân” qua Giáo hội Phật giáo quốc doanh của Thích Quảng-Liên ở trong nước. Ở hải ngoại, các nhóm Ấn-Quang ở Âu-Châu, Mỹ Châu, Úc Châu và Tân Tây Lan đồng thanh phụ họa, gây nên cảnh nồi da xáo thịt trong cộng đồng Việt Nam tỵ nạn cộng sản trên thế giới.

Một trong những nhân sự chủ động nhất, quyết liệt nhất, ù lỳ nhất trong việc làm lễ tưởng niệm này, không ai khác hơn là Minh-Tâm.

Cộng đồng Việt-Nam tỵ nạn khắp nơi, Hậu duệ VNCH, UBTTTAĐCSVN đã hết lòng khuyên can MTâm không nên làm lễ tưởng niệm này, trong đó, Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu đã gởi 4 bức bồ đề tâm thư http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4468_15-2/ - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-234_4-4587_5-10_6-9_17-115_14-2_15-2/ ; và 15 Bản lên tiếng http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-234_4-4606_5-10_6-7_17-115_14-2_15-2/ - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4859_15-2/;

Do đó, việc Minh-Tâm chủ trương tổ chức rầm rộ lễ cầu siêu cho Quảng-Đức tức là đồng hành với Việt cộng. Trong bản lên tiếng thứ mười lăm chúng tôi gọi sự đồng hành này là phản quốc, bán nước cho giặc Tầu - http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4859_15-2/;

Hội Sử-Học Việt-Nam nhận định:

1/ Từ những việc làm nêu trên của Thích Minh-Tâm, ông này, không còn là một Tăng sĩ Phật giáo Việt-Nam đúng nghĩa; thực chất là một cán bộ tôn giáo vận của Việt cộng hoạt động nằm vùng trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Pháp và Âu Châu.

2/ Là một cán bộ tôn giáo vận của Việt cộng, ông Minh-Tâm đã phạm phải ba tội lớn do Đức Phật Thích-Ca quy định trong Tứ Phần Giới Bổn Như Thích (đây là bộ luật của giới Tăng sĩ PG đã thọ giới tỳ kheo, bộ luật này có 258 điều. Trong đó có các giới khinh (tội nhẹ) và 4 giới trọng (tội nặng)).

3/ Ông Thích Minh-Tâm mang danh một vị Tỳ kheo, phẩm trật là Hòa Thượng nhưng đã phạm hết ba điều trọng tội trong bốn điều.

Điều 1 Sát Sanh. Trong sát sanh có 3 điều nhỏ là a/ Tự sát (tự mình giết); b/ Hoặc giáo tha tác (dạy người khác giết); c/ Kiến tác tùy hỷ (thấy giết mà vui theo không can gián).

- Trước 30-04-1975, Thích Minh-Tâm tiếp tay cùng Thích Nhất-Hạnh hoạt động trong các phong trào phản chiến tiếp tay cho Cộng sản Bắc Việt xâm lăng miền Nam Việt-Nam; sau ngày 30-04-75, âm thầm hoạt động cho Việt cộng ở hải ngoại cho tới ngày công khai qua vụ kỷ niệm việt cộng nằm vùng Thích Quảng-Đức (các cán bộ Việt cộng đã xác nhận việc này, mời đọc Bản Lên tiếng Thứ Mười_Phản Đối Nhóm Ấn Quang Âu-Châu Của Thầy Thích Minh-Tâm Tiếp Tục Vọng Ngữ http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-235_4-4756_15-2/ ). Ông MTâm đã phạm trọng tội thứ nhất là sát sanh.

Đức Phật đã dạy: Giới Luật là Mạng Mạch Của Tăng Già ! Do vì hoạt động cho các phong trào phản chiến chống Việt-Nam Cộng-Hòa trước 30-04-1975 và nằm vùng cho Việt cộng trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Pháp nên Thích Minh-Tâm đã không chuyên tu giới cấm và đã phạm điều trọng tội thứ 2.

- Điều 2 Tà Dâm. Người thọ tỳ kheo giới tuyệt đối không được gần, không được giao hợp cùng với phái nữ. Qua lá thư của Thích Tâm-Huy cũng như Phật tử chùa Khánh Anh Paris đã làm sáng tỏ mối quan hệ mờ ám giữa Minh-Tâm và Diệu-Trạm. Ông MTâm đã phạm điều trọng tội thứ hai là tà dâm.

- Điều 3 Vọng Ngữ. Trong vọng ngữ có 4 điểm nhỏ là a/ Vọng ngôn, tức nói lời không thật hay nói láo; 2/ Ỷ ngữ, nói lời thêu diệt; 3/ Lưỡng thiệt, nói lưỡi hai chiều, đâm bị thóc thọc bị gạo; 4/ Ác khẩu, nói lời ác độc. Ông Minh-Tâm đã vu cáo, đặt điều, thiêu dệt, lừa gạt phật tử Việt Nam, cũng như ngoại quốc khi lên án chế độ Đệ Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa, cố Tổng thống Ngô-đình-Diệm đàn áp tôn giáo, tay sai ngoại bang; cũng như ca ngợi Việt cộng nằm vùng Quảng-Đức là hy sinh cho đạo pháp. Minh-Tâm đã phạm điều trọng tội thứ ba này.

Trong Tứ Phần Gìới Bổn Như Thích có Tứ Trọng Tội (sát, đạo, dâm, vọng) hay tứ ba la di. Bất cứ vị Tỳ kheo nào phạm một trong tứ ba la di này, phải chịu hình phạt là ĐẠI CHÚNG HAY ĐẠI TĂNG LÀM LỄ TẨN XUẤT. Nghĩa là chư Tăng họp lại làm lễ lột y đuổi khỏi tăng đoàn.

Như vậy, ông Thích Minh-Tâm không còn xứng đáng được hưởng những nghi lễ dành cho một vị Hòa thượng viên tịch.

Ngoài ra, chùa Khánh Anh (qua việc kỷ niệm Quảng-Đức) đã hiện rõ là một cơ sở nằm vùng, làm việc cho Việt cộng.

Do đó, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi đồng bào, đồng hương Phật tử tại Pháp, Âu Châu và các nơi khác; cũng như các tổ chức, hội đoàn cựu quân cán chính VNCH cũng như gia đình Phật tử Khánh Anh hãy:

1/ Không dự đám táng Thích Minh-Tâm;

2/ Không chia buồn cùng chùa Khánh Anh về cái chết của Thích Minh-Tâm

3/ Không phúng điếu đám táng Thích Minh-Tâm

4/ Không ủng hộ cúng dường tam bảo cho chùa Khánh Anh.

5/ Rút lại tiền ủng hộ, cho vay mượn để xây chùa Khánh Anh ở Evry.

6/ Không tổ chức các tang lễ, cúng hậu, cầu an, cầu siêu, cúng sao giải hạn nơi chùa Khánh Anh.

7/ Không mua lịch, kinh sách do Khánh Anh phát hành.

8/ Tránh xa vĩnh viễn ngôi chùa Khánh Anh của Thích Minh-Tâm cũng như các ngôi chùa khác (GHPGVNTN Âu Châu, Mỹ Châu, Úc-đại-Lợi và Tân-tây-Lan) đã từng đồng hành với Việt cộng trong việc kỷ niệm Quảng-Đức.

Hội Sử-Học Việt-Nam kêu gọi các vị Thích Tâm-Châu, Thắng-Hoan, Như-Huệ, Chơn-Thành, Tịnh-Hạnh trong Hội Đồng Chứng Minh không nên làm lễ lớn cho cái chết của Minh-Tâm.

Cái chết bất thình lình của Thích Minh-Tâm xứng hợp với câu:

Đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng. Đạo cao nhất trượng, ma tại đầu thượng. Đạo tại đầu thượng, ma đọa địa ngục.

Và đó cũng là lời cảnh cáo nghiêm khắc nhất đối với những tăng sĩ Ấn-Quang, Linh-Sơn nào đồng hành với Việt cộng, phản quốc bán nước cho giặc Tầu xâm lược.

- Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh -

Âu-Châu ngày 10-08-2013, Việt Lịch 4892, Phật lịch 2557

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc, tổng thư ký Hội Sử-Học Việt-Nam

http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-86_4-4927_15-2/; http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_nvpl_ban-len-tieng-thu-muoi-sau_ve-dam-tang-cua-ong-minh-tam.htm;

Tham khảo thêm:

Thông Cáo Đặc Biệt Về Đám Tang Ông Thích Minh Tâm  http://www.quansuvn.info/D_1-2_2-86_4-4926_15-2/ của UBTTTAĐCSVN

Trúc-Lâm Yên-Tử @  Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter