lịch sử việt nam

Trang Chính

Bản Lên Tiếng Của Thư Viện Hoa Sen:

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Blogs (Bản Tin các Blogs;  Blog Ba Sàm; Blog Cầu Nhật-Tân; Blog Chu-Mộng-Long; Blog Cu Làng Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Diễn-Đàn Công-Nhân; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào; Blog Quê Choa VN;

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

 

 

Thiên Niên Sử Thăng Long Thành

 Hội Sử-Học Việt-Nam
Vietnamese historical Association
Websites : http://www.truclamyentu.info; http://www.thuvienhoasen.info
Email: truclamyentu1@truclamyentu.info

Đừng Im Tiếng – Mà Phải Lên Tiếng

Mục Lục:

 

Tựa

Chương I/ Dẫn Nhập:

Chương II/ Tư tưởng tộc Việt thời tối cổ:

Chương III/ Nếp Suy Tư Bình Dân:

Chương IV/ Nếp Suy Tư Bác Học:

Chương V/ Nếp Suy Tư Bác Học - Vận Nước Ý Dân Nam Quốc Sơn Hà Năm 981:

Chương VI/ Nếp Suy Tư Bác Học - Bài thơ Vận Nước và  Bài Thơ Thần:

 

Chương VII/ Tư Tưởng Bác Học - Sự Khởi Đầu Của Tam Giáo Đồng Nguyên :

Chương VIII/ Tư tưởng Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 15 sau khi thành rồng bay lên được hình thành:

Chương IX/ Tư tưởng Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 17 sau khi thành rồng bay lên được hình thành:

Chương X/ Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam:

Chương XI/ Từ Ngàn Năm Thăng Long 2010 Đến Thỏa Hiệp Việt Trung 2011:

Chương XII/ Hướng Đến Một Nền Đa Giáo Đồng Nguyên, Một Xã Hội Phân Nhiệm:

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc biên khảo

Chương VII/ Tư Tưởng Bác Học - Sự Khởi Đầu Của Tam Giáo Đồng Nguyên :

Liên quan đến Nho giáo của Khổng Phu Tử được truyền vào cùng một lúc với đoàn quân xâm lăng của Mã Viện. Trước tình trạng này người dân Việt cũng như đại đa số tầng lớp sĩ phu đã thờ ơ với tư tưởng nói trên vì không phù hợp với tâm tư và nguyện vọng của dân tộc Việt vào thời bấy giờ. Ngược lại, tư tưởng Phật giáo cùng với sự tổng hợp của nền văn hóa thời vua Hùng đã đáp ứng được nhu cầu cuộc sống, xoa dịu nỗi đau khổ cũng như chủ trương khai thác sức mạnh tâm linh chính bản thân của người dân mất nước muốn vùng lên bứt tung xích xiềng nô lệ do giặc Tầu áp đặt, mới đi sâu và an trụ trong tâm khảm của dân tộc hàng ngàn năm.

Sự tiếp đón thờ ơ lãnh đạm của tộc Việt đối với Nho giáo một phần là do thái độ của những Nho sĩ Tầu như Tiết Tông, Hứa Từ và Trình Bỉnh rất trịch thượng và khinh mạn dân Việt chúng ta. Thí dụ như Tiết Tông đã dùng những lời thóa mạ trong văn bản gởi cho Ngô Tôn Quyền những năm 230 về tình hình đồng hóa tộc Việt: "Hai huyện Mê Linh của Giao Chỉ và Đô Bàng của Cửu Chân thì anh chết, em cưới chị dâu, đời lấy đó làm phong tục. Trưởng lại nghe biết, không thể cấm ngăn. Quận Nhật Nam, trai gái ở truồng, không cho là hổ thẹn. Do thế mà nói, có thể gọi giun rái, mà có mặt mũi con người".
Nho sĩ Tiết Tông có quên chuyện Lý Thái Dân tức vua Đường Thái Tông đã giết em ruột là Lý Nguyên-Cát, rồi lấy vợ Nguyên-Cát là Dương-thị làm hoàng hậu. Như thế thì thế nào đây? Tộc Việt chúng ta có câu nói rất hay: "Ngậm máu phun người, miệng mình dơ trước" ý nghĩa thâm thúy là ở chỗ này.

Do từ hoàn cảnh khắc nghiệt, tộc Việt bị quân Tầu thống trị, khiến họ canh cánh bên lòng tâm tư muốn quật khởi tự do, cho nên Phật giáo đã đi sâu ở an trụ trong lòng dân tộc Việt Nam trên dưới 10 thế kỷ. Phật giáo có gốc gác từ Ấn Độ đã thật sự biến thành Phật giáo của dân tộc Việt Nam khi tộc Việt xem PG là nơi nương tựa vững chắc về mặt tâm linh, để từ đó vươn lên rực rở cởi bỏ gông xiềng nô lệ, và trở thành một xứ sở hùng cường độc lập khi Vạn Thắng Vương Đinh Tiên Hoàng dựng nghiệp đế và đặt quốc hiệu nước ta là Đại Cồ Việt.

Từ nền tảng kể trên PG đã thực sự đi vào và đi cùng lịch sử Việt Nam khi thiền sư Vạn Hạnh hỗ trợ tích cực cho việc lên ngôi vua của Tả Thân Vệ Điện Tiền Chỉ Huy Sứ Lý Công Uẩn. Thiền sư Vạn Hạnh nói với Lý Công Uẩn như sau: "Gần đây tôi thấy sấm lạ, biết rằng nhà Lê tất phải mất mà nhà Nguyễn (Lý) tất phải lên. Họ Nguyễn không ai khoan dung nhân từ như ông, lại được lòng dân. Tôi đã 70 tuổi, chỉ ân hận không kịp thấy đời thịnh trị mà thôi".

Bài Sấm của thiền sư Vạn Hạnh như sau:

Thụ căn liễu liễu
Mộc biểu thanh thanh
Hòa đao mộc lạc
Thập bát tử thành
Chấn cung hiển nhật
Đoài cung ẩn hình
Lục thất niên gian
Thiên hạ thái bình

nghĩa

Rễ cây sâu thẳm
Võ cây xanh màu
Cây rơi dao rụng
Mười tám hột thành
Trời hiện phương Đông
Cung đoài lánh mặt
Khoảng bảy năm sau
Đất trời an vui

Lý Thái Tổ tên húy là Lý Công Uẩn (974 – 1028) lên ngôi vua năm 1009 là vị vua khai sáng nhà Lý trong lịch sử Việt Nam.
Vua Lý Thái Tổ trị vì được 19 năm, đến năm 1028 thì qua đời, hưởng thọ 55 tuổi. Ông được táng ở Thọ Lăng, Thiên Đức phủ miếu hiệu là Thái Tổ, thụy hiệu là Thần Vũ Hoàng đế.

Tháng 7, Thuận Thiên năm thứ nhất (1010) khởi sự dời đô từ thành Hoa Lư về Đại La và thấy rồng vàng bay lên trời nên đổi là Thăng Long.

Ý nghĩa đặc thù của hai chữ Thăng Long là tên mới của thành Đại La đã phản ảnh một triết lý Phật giáo rất thâm sâu mà vua Lý Thái Tổ thấm nhuần khi còn theo học với ngài Vạn Hạnh thiền sư. Triết lý Phật giáo thâm sâu đó, có nguồn gốc từ kinh đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa.

Sự lên ngôi của vua Lý Thái Tổ và thành lập nhà Lý đã mở ra một kỷ nguyên mới huy hoàng và rực rở cho nền văn hóa tư tưởng Việt Nam.

Phải đợi đến thời cực thịnh này của đất nước, văn miếu nơi thờ Khổng Phu Tử, Chu Công, tứ phối (gồm Nhan Uyên, Tăng Sâm, Tử Tư, Mạnh Tử), bảy mươi hai vị hiền (bảy mươi hai vị học trò giỏi của Khổng Tử) mới được xây cất vào tháng 8 năm Canh Tuất 1070 đời vua Lý Thánh Tông. Đồng thời Hoàng thái tử Càn Đức cũng cho ra nơi đó để học hành.

Khi thiết lập Văn Miếu thờ Khổng Tử, Lý Thánh Tông có hai mục đích rõ rệt:

1/ Sử dụng Nho giáo để phục vụ đất nước và dân tộc Việt Nam, cũng như phục vụ cho Phật Giáo.

2/ Tìm hiểu cặn kẻ văn hóa Tầu trong việc phòng thủ đất nước (lúc bấy giờ giữa Đại Việt và Đại Tống đang có căng thẳng về biên giới), với châm ngôn "tri bỉ tri kỷ bách chiến bách thắng".

Mục Lục:

 

Tựa

Chương I/ Dẫn Nhập:

Chương II/ Tư tưởng tộc Việt thời tối cổ:

Chương III/ Nếp Suy Tư Bình Dân:

Chương IV/ Nếp Suy Tư Bác Học:

Chương V/ Nếp Suy Tư Bác Học - Vận Nước Ý Dân Nam Quốc Sơn Hà Năm 981:

Chương VI/ Nếp Suy Tư Bác Học - Bài thơ Vận Nước và  Bài Thơ Thần:

 

Chương VII/ Tư Tưởng Bác Học - Sự Khởi Đầu Của Tam Giáo Đồng Nguyên :

Chương VIII/ Tư tưởng Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 15 sau khi thành rồng bay lên được hình thành:

Chương IX/ Tư tưởng Việt Nam từ đầu thế kỷ thứ 15 đến thế kỷ thứ 17 sau khi thành rồng bay lên được hình thành:

Chương X/ Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam:

Chương XI/ Từ Ngàn Năm Thăng Long 2010 Đến Thỏa Hiệp Việt Trung 2011:

Chương XII/ Hướng Đến Một Nền Đa Giáo Đồng Nguyên, Một Xã Hội Phân Nhiệm:

Trúc-Lâm Yên-Tử @  Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter