lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Southeast Asia Sea

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

Thư Mục Các trang Web Khác

Việt-Nam Ngô-đình-Diệm Ngô-đình-Nhu (nhìn lại lịch-sử Việt-Nam 52 năm 1963-2015):

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Việt-Nam Ngô-đình-Diệm Ngô-đình-Nhu (nhìn lại lịch-sử Việt-Nam 54 năm 1963-2017)

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, cờ việt nam bay, cờ việt nam tung bay, cờ vn bay

***

cá cần nước sạch, nước cần minh bạch

Người Việt tỵ nạn truyền cho Hậu duệ MỐI HẬN chôn vùi Cộng sản Việt-Nam và đuổi Tầu xâm lăng

Chỉ còn ít ngày nữa là người Việt Nam, nhất là tại Hải ngoại, kỷ niệm NGÀY QUỐC HẬN 30/4, năm thứ 42. Quốc Hận 30/4 là ngày giỗ những người đã chết dưới đáy biển hay trong rừng sâu khi từ bỏ và ra đi để thoát ách CSVN, một đảng cướp phản bội Dân Tộc, đã làm đầy tớ phục vụ cho Đế quốc Cộng sản, dùng vũ khí ngoại lai, giết lát người Việt để đặt Ý thức hệ nước ngoài trên toàn dân tộc. Ngày 30/4/1975 là ngày xâm lăng của ngoại lai mà CSVN là tay đẫm máu giết chính đồng bào cùng nòi giống.

Kỷ niệm ngày QUỐC HẬN 30/4 mỗi năm cũng là ôn lại, làm sống lên mạnh mẽ MỐI HẬN mà nòi giống Lạc Việt đã được thừa hưởng từ Tổ Tiên, được truyền lại cho qua các giai đoạn Lịch sử chống xâm lăng Tầu.

Năm nay, kỷ niệm QUỐC HẬN 30/4, chúng ta lại gặp đúng lúc CSVN, phản bội Tổ quốc, đã bán vùng Vũng Áng Hà Tĩnh cho ngoại lại để đám người nước ngoài tổ chức tại đây một Thùng Rác quốc tế để Tập đoàn FORMOSA mang những chất thải kỹ nghệ, nhất là chất thủy ngân, từ mọi nơi đến Vũng Áng để dùng ống dẫn đổ ra Biển. Chất độc hại Thủy ngân này đang làm chết gần 70 tấn cá biển, đồng thời giết luôn những đàn chim ăn những cá chết này.

Theo gương Tổ Tiên trong Lịch sử, nhất là gương gần nhất của Nguyễn Phi Khanh, chúng ta ngày nay phải tích cực TRUYỀN LẠI MỐI HẬN diệt kẻ bán nước, đuổi quân xâm lăng Tầu ra khỏi bờ cõi, cho Hậu Duệ, cho các Thế hệ tiếp nối. Cái MỐI HẬN này ngày nay được tóm t ắt trong Ý CHÍ QUYẾT TÂM ĐẤU TRANH gồm những điểm sau đây:

1)         CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN

2)         LOẠI TRỪ HÒA GIẢI HÒA HỢP GIẢ TẠO VỚI ĐẢNG CSVN

3)         ĐUỔI TẦU XÂM LĂNG ĐẤT, BIỂN

4)         PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CHÍNH TRỊ--LUẬT PHÁP DÂN CHỦ

LÒNG HẬN đối với tội ác CSVN gậy ra cho Dân Tộc suốt bao chục năm trường cho chúng ta sức mạnh thực hiện những điểm trên đây của Ý CHI ĐẤU TRANH mà Tổ Tiên đang đòi hỏi mỗi người con dân Việt phải làm!

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 28.04.2016. Cập nhật,  13.04.2017

Web : http://VietTUDAN.net

Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) Tudan Tudodanchu

Chú thích : Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link

 Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau :  http://www.viettudan.net/36984/index.html

https://www.facebook.com/Viettudan-Luutru-1488164714770552

 https://www.facebook.com/viettudan /

 

 

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter