lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Southeast Asia Sea

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

Thư Mục Các trang Web Khác

Việt-Nam Ngô-đình-Diệm Ngô-đình-Nhu (nhìn lại lịch-sử Việt-Nam 52 năm 1963-2015):

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Việt-Nam Ngô-đình-Diệm Ngô-đình-Nhu (nhìn lại lịch-sử Việt-Nam 54 năm 1963-2017)

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, cờ việt nam bay, cờ việt nam tung bay, cờ vn bay

***

Nhật ký biển Đông 06-17_7_hãy chung một khối yểm trợ đồng bào trong nước chống HD981 của Tàu cộng - Tổng hợp thông tin giàn khoan hd-981 của Tàu cộng ngang nhiên án ngữ Vịnh Bắc Việt kể từ ngày 16-06-2017

Kính thưa quý vị,

Xin chuyển đến những bản tin quan trọng.

Người Việt chúng ta, hãy chung một khối yểm trợ đồng bào trong nước chống HD981 của Tàu cộng - Tổng hợp thông tin giàn khoan hd-981 của Tàu cộng ngang nhiên án ngữ Vịnh Bắc Việt kể từ ngày 16-06-2017.

Kính mời tham khảo.

Trần-đại-Việt, diễn-đàn thông tin biển Việt-Nam, không có biển nam Tàu.

***

Theo dòng sự kiện:

- Thông báo biểu tình chống Việt cộng Nguyễn Xuân Phúc tại Hamburg, Berlin vào các ngày 06 và 07-07-2017 http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/thong-bao-bieu-tinh-chong-nguyen-xuan-phuc-06-07-07_hamburg-berlin-duc-quoc.shtml

- Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017_6: Công an đánh đổ máu người biểu tình chống giàn khoan HD 981 của TC tại Sài Gòn http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tap-chi-bien-vietnam06-2017_6_con-an-danh-do-mau-nguoi-bieu-tinh-chong-hd981.shtml

- Nhật ký biển Đông tháng 06-2017_6: Sài Gòn bất ngờ nổ ra biểu tình chống giàn khoan HD 981 của Tàu cộng http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/nhat-ky-bien-dong06-2017_6_sai-gon-bat-ngo-bieu-tinh-chong-hd981.shtml

- Tâm thư gởi đến hai em Kelly và Vivian Chỉ một Ban Tổ Chức cho Cộng Đồng Tự Do http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tam-thu-goi-hai-em-kelly-vivian_chi-1-btc-cho-cong-dong-vn-tu-do.shtml

- Hãy chung là một khối http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/nstn_hay-chung-la-1-khoi.shtml

- Giấc Mơ Cá Hóa Rồng của Ông Vơm http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/giac-mo-ca-hoa-rong-cuaong-vom.shtml

- Nhật ký biển Đông tháng 06-2017_5: Giàn Khoan chệt Xâm Phạm " Vùng Đặc Quyền Kinh Tế VN, " hán ngụy vc Phải làm gì? http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/nhat-ky-bien-dong06-17_5_gian-khoan-chet-xam-pham-vung-dac-quyen-kinh-te_vc-phai-lam-gi.shtml

- Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017_5: Giàn Khoan chệt Xâm Phạm " Vùng Đặc Quyền Kinh Tế VN, " hán ngụy vc Phải làm gì? http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tap-chi-bien-vietnam06-17_5_gian-khoan-chet-xam-pham-vung-dac-quyen-kinh-te_vc-phai-lam-gi.shtml

- Nhật ký biển Đông tháng 06-2017_4: Nếu Không Sớm Giải Trừ Nội Gian việt cọng, Mất Nước - Diệt Tộc Là Không Tránh Khỏi http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tap-chi-bien-vietnam06-17__4_khong-som-giai-tru-vc-mat-nuoc-diet-toc-khong-tranh-khoi.shtml

- Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017_4: Nếu Không Sớm Giải Trừ Nội Gian việt cọng, Mất Nước - Diệt Tộc Là Không Tránh Khỏi http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tap-chi-bien-vietnam06-17__4_khong-som-giai-tru-vc-mat-nuoc-diet-toc-khong-tranh-khoi.shtml

- Nhật ký biển Đông tháng 06-2017_3: Giàn khoan chệt cộng lại áng ngữ cửa vịnh Bắc Việt, việc gì sẽ xãy ra? http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/nhat-ky-bien-dong06-17_3_gian-khoan-chet-an-ngu-vinh-bac-viet-viec-gi-se-xay-ra.shtml

- Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017_3: Giàn khoan chệt cộng lại áng ngữ cửa vịnh Bắc Việt, việc gì sẽ xãy ra? http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tap-chi-bien-vietnam06-17_3_gian-khoan-chet-an-ngu-vinh-bac-viet-viec-gi-se-xay-ra.shtml

- Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017_2: Bài bị xóa trên Thanh Niên: Tàu cộng lại kéo giàn khoan Hải Dương-981 xuống Biển Đông quậy phá http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tap-chi-bien-vietnam06-2017_2_bai-bi-xoa-tren-thanh-nien.shtml

- Nhật ký biển Đông tháng 06-2017_2: Bài bị xóa trên Thanh Niên: Tàu cộng lại kéo giàn khoan Hải Dương-981 xuống Biển Đông quậy phá http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/nhat-ky-bien-dong06-2017_2_bai-bi-xoa-tren-thanh-nien.shtml

- Bài bị xóa trên Thanh Niên: Tàu cộng lại kéo giàn khoan Hải Dương-981 xuống Biển Đông http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/bai-bi-xoa-tren-bao-thanh-nien-tau-cong-hoat-dong-trai-phep.shtml

- Cận cảnh giàn khoan HD-981 đang hoạt động phi pháp http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/can-canh-gian-khoan-hd-981-hoat-dong-trai-phep.shtml

 

 

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter