lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Southeast Asia Sea

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

Thư Mục Các trang Web Khác

Việt-Nam Ngô-đình-Diệm Ngô-đình-Nhu (nhìn lại lịch-sử Việt-Nam 52 năm 1963-2015):

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Việt-Nam Ngô-đình-Diệm Ngô-đình-Nhu (nhìn lại lịch-sử Việt-Nam 53 năm 1963-2016)

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, cờ việt nam bay, cờ việt nam tung bay, cờ vn bay

southeast asia sea, biển Đông Việt Nam, south china sea, biển nam trung hoa, tranh chấp biển đông

Chuyên mục Southeast Asia Sea được thành lập nhằm khẳng định chủ quyền biển Đông từ hơn 10 ngàn năm của dân tộc Việt-Nam.

Từ hơn 10 ngàn năm qua, dân tộc Việt-Nam đã sống với biển, gần biển. Đây là nền văn minh chói sáng của tộc Việt.

Tình cảm gắn bó giữa biển và con người Việt Nam đã có chiều dài hàng 10 ngàn năm và tình cảm này vĩnh viễn không thể nào chia cắt được cho dù trải qua nhiều sự thay đổi của lịch sử.

***

Làm sao để có " chính quyền Minh Bạch?

Tìm đâu ra minh bạch?  

cá cần nước sạch, nước cần minh bạch

Trần Trung Đạo (Danlambao)

Khẩu hiệu “Cá cần nước sạch, Dân cần minh bạch” có lẽ là khẩu hiêu nổi bật nhất trong những biểu ngữ được giương cao trong các cuộc biểu tình vừa qua. Người dân đòi hỏi nhà nước CSVN phải minh bạch.

... Khẩu hiệu “Cá cần nước sạch, Dân cần minh bạch” không phải là một đòi hỏi mà là một khẳng định. Người dân cần được lãnh đạo bởi một chính quyền minh bạch. Nhưng tìm đâu ra minh bạch tại Việt Nam? Không tìm đâu ra bởi vì đơn giản minh bạch không tồn tại dưới chế độ CS và do đó, cách duy nhất để có minh bạch là người dân phải đứng lên tạo dựng cho mình một cơ chế mới thành thật, công khai, trách nhiệm, một chính phủ thật sự do dân và vì dân.

***

Làm sao để có " chính quyền Minh Bạch?

Muốn có minh bạch, trước tiên phải có TỰ DO BÁO CHÍ - TRUYỀN THÔNG
Muốn có tự do NGÔN LUẬN phải có chế độ TỰ DO - DÂN CHỦ
Muốn có chế độ Tự do - Dân chủ, phải dẹp bỏ TOÀN TRỊ VIỆT CỌNG
Muốn dẹp bỏ toàn trị việt cong phải vùng lên chiến đấu
Tự do KHÔNG CHO KHÔNG BIẾU KHÔNG
Tự do PHẢI CHIẾN ĐẤU MỚI CÓ - Tự do KHÔNG THỂ XIN - CHO
Tự do cũng không thể PHÊ PHÁN TRONG PHẠM VI CƠ CHẾ mà được
Ai không dám chiến đấu vì TỰ DO - DÂN CHỦ
Thì không XỨNG ĐÁNG được hưởng hai thứ giá trị ấy
Freedom is not FREE
Who dares not fight for Freedom and Democracy
DOES NOT DESERVE BOTH!

Nguyễn Nhơn

 

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter