lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Southeast Asia Sea

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

Thư Mục Các trang Web Khác

Việt-Nam Ngô-đình-Diệm Ngô-đình-Nhu (nhìn lại lịch-sử Việt-Nam 52 năm 1963-2015):

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Việt-Nam Ngô-đình-Diệm Ngô-đình-Nhu (nhìn lại lịch-sử Việt-Nam 54 năm 1963-2017)

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, cờ việt nam bay, cờ việt nam tung bay, cờ vn bay

***

cá cần nước sạch, nước cần minh bạch

Phật giáo Việt-Nam, Nhân ngày quốc hận 30/04, nhắc Nguyễn-Trải: hận gia đình làm nên lịch-sử

MỐI HẬN là nền tảng nuôi dưỡng quyết tâm dứt bỏ cái gốc đã gây ra tội ác cho đời mình và là sức mạnh nổi dậy diệt những cản đường để đời mình tiến lên thực hiệu điều tốt hơn cho tương lai.

NGUYỄN TRÃI là Quân sư của Bình Định Vương LÊ LỢI, đã mang trong lòng MỐI HẬN truyền lại từ cha của Ông là Nguyễn Phi Khanh. Đây là MỐI HẬN truyền từ Cha sang Con mà mục đích là diệt quân Tầu xâm lăng. NGUYỄN TRÃI đã thực hiện được mục đích MỐI THÙ TRUYỂN KIẾP này. Người ta thấy rõ tính cách DI TRUYỀN trong MỐI THÙ trong lòng NGUYỄN TRÃI.

Chúng tôi muốn viết những suy nghĩ về MỐI HẬN quân thù trong lòng Nguyễn Trãi được Nguyễn Phi Khanh truyền cho ở cửa ải Nam Quan dưới những khía cạnh sau đây :

=> Cha Nguyễn Phi Khanh dặn Con Nguyễn Trãi  MỐI HẬN truyền kiếp phục thù

=> Người Việt tỵ nạn truyền cho Hậu duệ MỐI HẬN chôn vùi csvn và đuổi Tầu xâm lăng

Cha Nguyễn Phi Khanh dặn Con Nguyễn Trãi 

MỐI HẬN truyền kiếp phục thù

Những cuộc chiến đấu của Dân tộc Việt rất anh dũng như thời Triều Lý với LÝ THƯỜNG KIỆT và Tôn Đản, thời Trần với TRẦN HƯNG ĐẠO và những Tướng khác thuộc Hoàng tộc. Dưới các thời này, những vị anh hùng chống Tầu xâm lăng đã có cả một triều đình hậu thuẫn. Cuộc nổi dậy đuổi Tầu xâm lăng của LÊ LỢI, ngược lại, khởi công do một nông dân chưa có quyền hành gì cả, không có một Triều đình hậu thuẫn.

Khi Trương Phụ va Mộc Thạnh đánh xong những đợt Kháng chiến của Hồ Quý Ly và của nhà Hậu Trần, hai Tướng này của Tầu đã đem bản đồ nước ta về dâng cho vua Minh, coi như một đất mới chiếm được thuộc hẳn về lãnh thổ Tầu. Nhà Minh đã đặt ách cai trị tận đến hang cùng ngõ hẻm của dân chúng bản xứ. Sử gia Trần Trọng Kim đã viết về thời cai trị khắc nghiệt này như sau:

Phàm những chỗ nào có mỏ vang mỏ bạc thì đặt quan ra đề đốc dân phu đi khai mỏ. Những chỗ rừng núi, thì bắt dân đi tìm ngà voi, sừng tê; ở chỗ gần bể, thì bắt dân phải đi mò ngọc trai. Còn những thổ sản như : hồ tiêu, hương liệu cũng bắt cống nộp. Đến những hươu, voi, rùa, rắn, chim, vượn cái gì cũng vơ vet đem về Tầu”

(Theo Việt Nam Sử Lược, quyển 1, Trần Trọng Kim, trang 215)

Ở dưới một chế độ cai trị  tận đến hang cùng ngõ hẻm người dân như vậy mà người anh hùng áo vải chốn Lam Sơn, LÊ LỢI, chỉ với MỐI HẬN chống Tầu mà đã đứng lên được để kiên nhẫn đánh đuổi quân xâm lăng ra khỏi bờ cõi. Đó là sự anh hùng và tài giỏi của Bình Định Vương LÊ LỢI.

Lê Lợi không viết những Binh Thư như Trần Hưng Đạo để lại cho hậu thế. Ông là một người nông dân nhà quê và chỉ áp dụng một nguyên tắc: CÓ ÍT QUÂN THÌ ĐÁNH NHỎ, CÓ NHIỀU QUÂN THÌ ĐÁNH LỚN. Áp dụng nguyên tắc đơn giản ấy, Lê Lợi đã chia 10 Kháng chiến của ông ra làm ba giai đoạn:

=>       Giai đoạn 1: đánh những đồn lẻ làng xóm để cướp lương thực và binh khí

=>       Giai đoạn 2: khi quân số tăng, đánh những quận huyện

=>        Giai đoạn 3: quân số tăng lên cỡ ngàn binh, thì đi đánh tỉnh lỵ , rồi những mặt trận lớn và vây chiếm Thủ đô.

Hoàn cảnh của Ông dưới sự cai trị khắt khe ngặt nghèo của nhà Minh cũng giống như việc cai trị khắt khe của CSVN ngày nay. Nếu có ai trong chúng ta hỏi ý kiến Lê Lợi lúc này, ông cũng trả lời đơn sơ như sau: “Điều quan trọng là phải bắt đầu hành động. Có hai người thì vây đánh một thằng công an trong xóm. Kiếm thêm được mươi người thì đi vây đánh trụ sở công an phường. Phải bắt đầu đánh công an thì người ta mới tin tưởng và theo mình cho đông hơn… Cho đến khi được mấy trăm người thì đi đánh quận…và được mấy vạn người thì đi vây đánh Thủ đô bắt tên Trọng Lú…!”

Chính trong cái thời toàn trị này của nhà Minh mà Nguyễn Phi Khanh truyền lại MỐI HẬN chống Tầu cho người con trai là NGUYỄN TRÃI.

Nguyễn Trãi nguyên quán làng Chi Ngại, huyện Phương Sơn (Hải Dương), sau dời đến làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc (Hà Đông), con của ông Bảng nhãn Nguyễn Ứng Long, hiệu Phi Khanh. Nguyễn Trãi còn là cháu ngoại của ông Trần Nguyên Đán, vì vậy có anh em bà con với Tướng Trần Nguyên Hãn cùng thời.

Nguyễn Trãi sinh năm 1380, đỗ Thái học sinh năm 21 tuổi. Khi cha là Nguyễn Phi Khanh bị quân Minh xâm lăng bắt về Tầu, ông theo cha đến tận ải quan, khóc lóc muốn đi hầu cha già. Ông Nguyễn Phi Khanh quay lại dậy con và truyền cho MỐI HẬN đã phát sinh và sống truyền kiếp trong lòng dân Lạc Việt từ thời Hai Bà Trưng đến nay:

Con phải trở về mà lo trả thù cho cha, rửa thẹn cho nước, chứ theo đi khóc lóc mà lam gì !?”

Khi nghe biết có cuộc Khởi nghĩa của Lê Lợi ở vùng Lam Sơn, Nguyễn Trãi phấn khởi và nuôi ngày đểm ý chí đuổi xâm lăng Tầu để phục thù như lời Cha dặn. Lê Lợi khởi nghĩa năm 1418, bắt đầu đợt nhất của cuộc đuổi xâm lăng bằng tấn công các đồn lẻ. Năm 1420, Lê Lợi đóng quân ở Ba Lậm và Lỗi Giang (tên một khúc sông Mã vùng Cẩm Thủy). Chính ở đây, Nguyễn Trãi từ Hà Đông vào gặp Bình Định Vương LÊ LỢI  để xin phục vụ nhằm thực hiện MỐI HẬN mà cha là Nguyễn Phi Khanh đã truyền lại cho. Nguyễn Trãi trình bầy với Lê Lợi kế hoạch bình Ngô và được Lê Lợi trọng dụng, chỉ định ông làm chức Quân sư. Suốt những năm Kháng chiến, Nguyễn Trãi luôn luôn đi sát cạnh Lê Lợi, tổ chức mọi việc về quân sự và chính trị. Mọi giấy tờ giao dịch với nhà Minh và các hịch văn ra ngoài dân chúng đều do Nguyễn Trãi thảo ra cả. Ông đã viết Bài “Bình Ngô Đại Cáo”.

Đời vua Lê Thái Tông, Nguyễn Trãi xin cáo quan năm 1439, tri sĩ ở núi Thái Sơn, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thi hành được MỐI HẬN do cha truyền lại, nhưng trong thời gian trí sĩ, Nguyễn Trãi đã gặp một nỗi oan, đó là nỗi oan Thị Lộ mà mãi 22 năm sau, vua Lê Thánh Tông mới giải oan cho ông được.

Nguyễn Trãi cũng là một nhà văn danh tiếng thời ấy với những tác phẩm Hán văn và Quốc âm. Ông Phạm Quý Thích đã ca ngợi Nguyễn Trãi với hai câu thơ:

Sự nghiệp văn chương khai quốc thủ,

Kỳ thường đối lệ cố gia thanh

nghĩa là sự nghiệp văn chương của Nguyễn Trãi đứng đầu thời khai quốc của nhà Lê, và công trạng ghi chép còn lưu lại tiếng tăm của một cô gia.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 28.04.2016. Cập nhật,  13.04.2017

Web : http://VietTUDAN.net

Facebooks :  (1) Phuc Lien Nguyen  & (2) Tudan Tudodanchu

Chú thích : Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link

 Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau :  http://www.viettudan.net/36984/index.html

https://www.facebook.com/Viettudan-Luutru-1488164714770552

 https://www.facebook.com/viettudan /

 

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter