lịch sử việt nam

Trang Chính

Bưu-Hoa Tem Thư Việt-Nam Cộng-Hòa:

Biển Cả Và Con Người:

Chết Bởi Trung Cộng

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam

Những Sự Thật Cần Được Biết Về Sinh-Hoạt Cộng Đồng Việt-Nam

Những Sự Thật Lịch-Sử Cần Phải Biết Về Lịch-Sử Và Phật Giáo Việt Nam

Pháp Luân Đại Pháp Cứu Độ Chúng Sanh

Sitemap

Southeast Asia Sea

Tự-Điển Địa Linh Nhân Kiệt Của Việt-Nam

Thư Mục Các trang Web Khác

Việt-Nam Ngô-đình-Diệm Ngô-đình-Nhu (nhìn lại lịch-sử Việt-Nam 52 năm 1963-2015):

 

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Việt-Nam Ngô-đình-Diệm Ngô-đình-Nhu (nhìn lại lịch-sử Việt-Nam 54 năm 1963-2017)

Southeast Asia Sea

quốc kỳ việt nam, cờ việt nam bay, cờ việt nam tung bay, cờ vn bay

***

Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017: Dẹp nhân quyền cũ rích & đấu tranh cụ thể cho nhân sinh_Viễn ảnh đen tối của Việt Nam trước âm mưu thâm độc của Tàu cộng

Chúng tôi kính chuyển tới quý vị Tạp chí biển Việt-Nam tháng 06-2017 với chủ đề: Dẹp nhân quyền cũ rích & đấu tranh cụ thể cho nhân sinh_Viễn ảnh đen tối của Việt Nam trước âm mưu thâm độc của Tàu cộng.

Nội dung các tác giả mong muốn nêu lên tình trạng vô cùng đen tối của đất nước Việt-Nam đã và đang là thuộc địa cho Tàu cộng khai thác, đầu độc dân tộc Việt, cũng như những nỗ lực chiến đấu, thay đổi chiến lược cần thiết đứng trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn hiện tại. Hơn thế nữa, Một số bài viết khác đang gióng lên những tiếng chuông báo động về việc Tàu cộng đang hủy diệt môi trường sống trên thế giới. Trong đó, cuộc sống của quý vị, của chúng ta sẽ ảnh hưởng nặng nề trong thời gian sắp tới, nếu các tổ chức chính trị, bảo vệ môi trường của người Việt, người ngoại quốc không lên tiếng báo động.

Không những trong nước Việt-Nam cần phải phát động những cuộc đấu tranh cho nhân sinh (tức là bảo vệ các môi trường sống), ngay ở hải ngoại cuộc đấu tranh cho nhân sinh càng cần phải phát động mạnh mẻ hơn bao giờ hết để bảo vệ môi trường sống cho chính mỗi người trong chúng ta và các thế hệ con cháu mai sau.

Mời quý vị tham khảo các bản tin đính kèm trong Tạp chí biển Việt-Nam.

Trần-đại-Việt, diễn-đàn thông tin biển Việt-Nam, không có biển nam Tàu.

***

- Dẹp nhân quyền cũ rích & đấu tranh cụ thể cho nhân sinh http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/dep-nhan-quyen_dau-tranh-cho-nhan-sinh.shtml

- Viễn ảnh đen tối của Việt Nam trước âm mưu thâm độc của tàu cộng http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/vien-anh-den-toi-cua-viet-nam.shtml

- Khởi tố đám lãnh đạo Cộng sản Việt-Nam ăn hối lộ để Formosa phá hoại môi trường http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/to-cao-csvn-an-hoi-lo-formosa-huy-hoai-moi-truong-bien-viet.shtml

- Chiến đấu hay Hàng giặc? (I) http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chien-dau-hay-dau-hang-tau-cong1.shtml; Chiến đấu hay Hàng giặc? (II) http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chien-dau-hay-dau-hang-tau-cong2.shtml; Chiến đấu hay Hàng giặc? (III) http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chien-dau-hay-dau-hang-tau-cong3.shtml;

- Con Đường Nam Tiến của Tàu Cộng http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/con-duong-nam-tien-cua-tau-cong.html

- Chiến đấu hay là chết http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chien-dau-hay-dau-hay-la-chet.shtml

- Chừng Nào Mới Hết XIN - CHO ? http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/chung-nao-moi-het-xin-cho.shtml

- Nếu Cứ Làm Chánh Trị XIN - CHO, Mất Nước - Diệt Tộc Là Điều Chắc Chắn http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/lam-chinh-tri-xin-cho-mat-nuoc-diet-toc-la-dieu-chac-chan.shtml

- Thư mời ngày Quân Lực 2017 tại California Hoa Kỳ http://www.vietnamsea.org/vietnamwarsummit/thu-moi-tham-gia-ngay-quan-luc-2017.html

- Thư mời ngày Không Lực Việt-Nam 2017 tại California Hoa Kỳ http://www.vietnamsea.org/vietnamwarsummit/thu-moi-tham-gia-ngay-khong-luc-2017.html

- Thông Báo_Lễ Tưởng Niệm Ngày QLVNCH thứ bảy 24.06.2017 tại Frankfurt Đức quốc http://www.vietnamsea.org/vietnamwarsummit/thong-bao-le-tuong-niem-qlvnch-tai-frankfurt-duc-quoc.html

- Hội thảo môi trường Liên Âu_Tàu cộng_Brussels, Bỉ 02-06-17: Nói không với Tàu cộng là bảo vệ môi trường tốt nhất http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/eu-and-china-to-hold-summit-on-june-2-focus-on-climate1.shtml

- Tàu cộng PHÁ HUỶ SINH CẢNH VÉT NẠO CÁC ĐẠI DƯƠNG http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tau-cong-pha-huy-cac-dai-duong.shtml

 

 

 

Đang xem báo Thư-Viện Hoa Sen Việt-Nam

Flag Counter